PETEK, 28. 6.

I. NEMŠČINA

9.00 – 9.15   oddaja zvezkov, map in referatov

9.15 – 10.45  pisni izpit

11.00  ustni izpit

II. LIKOVNA UMETNOST 4. L

9.00-9.15   oddaja zvezkov, skicirk in izdelkov

PONEDELJEK, 1. 7.

I. FIZIKA

9.00 – 9.15   oddaja zvezkov

9.15 – 10.45  pisni izpit

II. INFORMATIKA

9.00 – 9.15   oddaja izdelkov

9.15 – 10.45  pisni izpit

III. GEOGRAFIJA

9.00  pisni izpiti

IV. ŠPORTNA VZGOJA

8.00    Cooperjev test

TOREK, 2. 7.

I. SLOVENŠČINA, PARZIVAL IN PROJEKTNA NALOGA 4. L

9.00 – 9.15   oddaja zvezkov in domačih branj ter vezanih projektnih nalog

9.15 – 10.45   pisni izpit, esej

II. SOCIOLOGIJA

9.00 – 9.15   oddaja seminarskih nalog

III. ANGLEŠČINA

9.00 – 9.15   oddaja domačih branj

9.15 – 10.30  pisni izpiti

ČETRTEK, 4. 7.

PUO – MIZARSTVO

9.00 – 10.30   delo po dogovoru z učiteljico

PETEK, 5. 7.

I. MATEMATIKA

9.00 – 9.15   oddaja izdelkov

9.15 – 10.45  pisni izpit

SREDA, 10. 7.

I. KEMIJA

9.00 – 9.15  oddaja pisnih izdelkov

9.15 – 11.00  pisni izpiti