Strokovni delavci

//Strokovni delavci
Strokovni delavci2018-09-04T21:52:08+00:00

Strokovni delavci (2017/18)

UČITELJ/–ICA PEDAGOŠKE URE ELEKTRONSKA POŠTA,
GOVORILNE URE
Adrijana Florjanc Sirše Kemija 7.b, 8.a, 9.a., 1.l, 3.l, fizika 7.b, 8.a, biologija 8.a, ročna dela 2.b, 3.a, 5.b, 8.b, 8. a, slikanje 9.a, pomočnica razrednika 8.a, 9.a, individualno delo
Ajda Aljančič Vzgojiteljica v skupini Jutranja zarja ajda.aljancic@waldorf.si
Ajda Dimec Porodniški dopust ajda.dimec@gmail.com
Ajda Trobentar Žagar Razredničarka 2.a (slovenski jezik, matematika, spoznavanje okolja, slikanje, ročna dela, igre) ajda.trobentar@gmail.com

četrtek: 12.40 in 13.40

Alenka Klokočovnik Matematika 3., 4. in 5.l alenka.klokocovnik@guest.arnes.si
Aljaž Beguš Glasbena šola: klarinet aljazbegus@yahoo.co.uk
Ana Josimovska Cagnazzo Glasbena šola: klavir, korepeticije a_josimovska@yahoo.com
Anja Roger Glasbena šola: nauk o glasbi, otroški in mladinski pevski zbor, glasba 4.b anja.roger@waldorf.si
Andreja Japelj Pomočnica vzgojiteljice Mavrične skupine andreja.japelj@waldorf.si
Andrej Ožbalt Korepeticije oš in sš, glasbena šola: klavir, komorne zasedbe andrej.ozbalt@waldorf.si
Anita Kragl Kemija 8.b, 9.b, 2.l, 4.l, ročna dela 3.b, 4.a, 5.a, 7.b, 7.a, pomočnica 5.a anita.kragl@guest.arnes.si
Ana Kenk Porodniški dopust ana.kenk@waldorf.si
Antonio Cagnazzo Glasbena šola: klavir, korepeticije cagnazzo.antonio@alice.it
Barbara Kovačič Angleščina 1.l, 2.l, 3.l, 4.l, 5.l barbara.galle@guest.arnes.si
Bernarda Šmit Nemščina 7.a, 7.b, 2.l, 3.l, 4.l, individualno delo bernarda64@gmail.com
Blaž Avbar Glasbena šola: trobenta avbar.blaz@gmail.com
Bojan Cvetrežnik Glasbena šola: violina, kontrabas bojancv@me.com
Bojan Popovič Igre 3.b, 4.a, 5.b, športna vzgoja 6.a, 8 b, 9.b, pomočnik 7.a, etika 7.a, 7.b bojan.pope@gmail.com
Borut Korošec Likovna umetnost 2.l, 3.l, 4.l, 5.l, PUO 1.l, 3.l, umetnostna zgodovina 1.l, lesorestvo 7.b, 8.a, 8.b borut.korosec@guest.arnes.si
Branka Strmole Ukmar Razredničarka 4.l, zgodovina 4.l, religija 4.l branka.strmole@guest.arnes.si
Breda Pavlovič Razredničarka 8.a (slovenski jezik, matematika, geografija, zgodovina, slikanje, ročna dela, etika, individualno delo), glasba 4.a bredap7@gmail.com

torek: 15.00 – 16.00 in po dogovoru

Damijan Brajnik Športna vzgoja 7.a, 7.b, 8.b, 1. – 4.l (fantje)
Dunja Blaganje Knjižnica, individualno delo dunja.blaganje@gmail.com
Ditka Kobol Glasbena šola: prečna flavta kotka098@gmail.com
Edita Šelih Razredničarka 5.b (slovenski jezik, matematika, geografija, zgodovina, biologija, slikanje, ročna dela, individualno delo), slikanje 5.a edita.selih@gmail.com

sreda: 15.00 – 16.00

Emi-Lora Hladky Pomočnica vzgojiteljice v Sončni skupini
Estera Oprev Angleščina 6.a, 6.b, individualno delo estera.oprev@waldorf.si
Eva Jurgec Glasbena vzgoja 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b, pester orkester eva.jurgec@gmail.com
Eva Divjak Razredničarka 1.b (slovenski jezik, matematika, spoznavanje okolja, slikanje, glasba, ročna dela, igre) četrtek: 14.00 – 15.00
Gaja Červ Razredničarka 2.b (slovenski jezik, matematika, spoznavanje okolja, slikanje, glasba, igre) gaja.cerv@gmail.com

četrtek: 14.45 – 15.45 in po dogovoru

Grega Poljšak Razrednik 3.l, fizika 8.b, 9.a, 9.b, 1. – 5.l, matematika 1.l grrrega@gmail.com
Igor Velepič Korepeticije OŠ, glasbena vzgoja 1. – 4.l, zbor SŠ, umetnostna zgodovina 3.l, strokovne ekskurzije SŠ, religija SŠ igor.velepic@guest.arnes.si
Irena Uhan Vzgojiteljica Sončne skupine irena.uhan@gmail.com
Ivana Marušič Razredničarka 6.b (slovenski jezik, matematika, geografija, zgodovina, biologija, fizika, slikanje, ročna dela, lesorestvo, individualno delo), ročna dela 6.a waldorf.ica@amis.net

torek: 15.00 – 18.00

Jaka Štoka Razrednik 4.a (slovenski jezik, matematika, geografija, zgodovina, biologija, slikanje, igre, individualno delo), igre 2.b, 3.a jaka.stoka@waldorf.si

četrtek: 14.30 – 15.30

Jan Jarni Glasbena šola: kitara jan.jarni@gmail.com
Jana Dagarin Razredničarka 7.b (slovenski jezik, matematika, geografija, zgodovina, biologija, slikanje, ročna dela, individualno delo) jana.dagarin@guest.arnes.si

torek: 14.50 – 15.50

Janja Kokalj Vzgojiteljica Mavrične skupine janjakokalj23@gmail.com
Jasna Soršak Razredničarka 7.a (slovenski jezik, matematika, geografija, zgodovina, biologija, fizika, slikanje, ročna dela, individualno delo) jasna.sorsak@gmail.com

vsak 2. torek v mesecu: 15.00 – 18.00

Jožica Tramte Specialna pedagoginja, pomočnica 6.b jozica.tramte@gmail.com
Jožica Trpin Razredničarka 5.l, zgodovina 1.l, 3.l, 5.l, sociologija 3.l, 4.l, 5.l jozica.trpin@guest.arnes.si
Katyush Manakai Razredničarka 3.a (slovenski jezik, matematika, spoznavanje okolja, slikanje, glasba, ročna dela), igre 1.a katyush.manakai@waldorf.si

sreda: 7.15 – 7.45

četrtek: 15.15 – 15.45

Katjuša Škrl Angleščina 1. – 3.r
Katra Aljančič Porodniški dopust katra.aljancic@waldorf.si
Klemen Bračko Glasbena šola: violina, razredni orkestri
Klemen Lah Razrednik 8.b (slovenski jezik, geografija, zgodovina, biologija, etika, individualno delo), slovenščina 3.l, 4.l, filozofija 4.l klemen.lah@waldorf.si

četrtek: 11.10 – 11.35

Ksenja Klopčič Biologija 1., 2., 3.l, kemija 1.l ksenjakohek@yahoo.com
Ksenija Šumi Vzgojiteljica jaslične skupine Palčica sumi.ksenija@gmail.com
Laura Zafred Porodniški dopust laura.zafred@gmail.com
Lena Fabbro Pomočnica 1.a, pomočnica 5.b, ročna dela 1.a, 3.b, glasba 2.a, individualno delo lena.fabbro@waldorf.si
Lenka Blejec Razredničarka 2.l, matematika 8.b, 2.l, religija 2.l lenka.blejec@waldorf.si
Liliana Benić Drobac Lesorestvo 6.a, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, slikanje 8.b, 9.b, likovna umetnost 1.l, PUO 2.l, 3.l, liliana.benic.drobac@gmail.com
Lucija Florjanc Lukan Razredničarka 9.a (slovenski jezik, matematika, geografija, zgodovina, biologija, etika, individualno delo), ročna dela 2.b 040 855 170

četrtek: 13.30 – 15.00

Lučka Kovač Angleščina 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, pomočnica 7.b, individualno delo lucka.kovac@waldorf.si
Magda Mlekuž Ročna dela 1.b, 2.a, 8.b, pomočnica 2.a magda.mlekuz@waldorf.si
Magdalena Pirnat Specialna pedagoginja magdalena.pirnat@guest.arnes.si

magdalena.pirnat@waldorf.si

petek: 10.00 – 11.00

Maja Maletin Kolarič Ročna dela 9.a, 9.b, PUO SŠ, Parsifal 3.l, umetnostna zgodovina 4.l, gledališke igre SŠ, religija SŠ maja.maletin@yahoo.com
Maja Vasilevska Pomočnica vzgojiteljice jaslične skupine Palčica maja.vasilevska@gmail.com
Marjeta Privšek Štoka Razredničarka 1.a (slovenski jezik, matematika, spoznavanje okolja, glasba, slikanje, ročna dela, igre) Marjeta.PrivsekStoka@waldorf.si

četrtek: 14.00 – 15.30

Marko Blaznik Razrednik 3.b (slovenski jezik, matematika, spoznavanje okolja, slikanje, glasba, igre, individualno delo), igre 2.a marko.blaznik@waldorf.si

torek: 14.00 – 15.20

Maruša Zmrzlak Pomočnica vzgojiteljice v Zvezdni skupini
Marina Eva Maletin Pomočnica 4.a, lesorestvo 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, ročna dela 9.b eva.maletin@gmail.com
Marina Nuvak Angleščina 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, pomočnica 9.b, individualno delo marina.nuvak@waldorf.si
Mario Čuletić Evritmija 6.a, 7.a, 8.b, 9.b, vrtec tajnistvo@waldorf.si
Marko Brdnik Glasbena šola: harmonika, nauk o glasbi marko.brdnik@gmail.com
Marja Čepin Individualni pouk cepinmarja@yahoo.com
Marta Ivanušič Razredničarka 1.l, igre 3.a, 4.b, 5.a, športna vzgoja 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 9.a, 9.b, 1.l, 2.l, religija 1.l marta.ivanusic@waldorf.si
Martina Pečnik Vzgojiteljica Zvezdne skupine pecnik.martina@gmail.com
Marijana Kapus Dukarić Pomočnica vzgojiteljice skupine Vetrnica markadu@gmail.com
Mojca Bregar Pikalo Razredničarka 5.a (slovenski jezik, matematika, geografija, zgodovina, biologija, ročna dela), ročna dela 6.a mojcaolakip@gmail.com

četrtek: 14.00 – 16.00

Monika Černe Zgodovina 2.l, biologija 2.l monika.cerne@waldorf.si
Monja Matko Vzgojiteljica Mesečeve skupine monjamatko@yahoo.com
Nadja Lazar Razredničarka 4.b (slovenski jezik, matematika, geografija, zgodovina, biologija, slikanje, ročna dela, individualno delo), ročna dela 6.b nadja.lazar@waldorf.si

sreda: 10.00 – 11.00

četrtek: 15.00 – 16.00

Natalija Petrovič Plesi 8.a, 8.b, evritmija 1. – 4.l, igre 5.b, športna vzgoja 6.a
Neva Zupan Evritmija 1. – 5.r, zdravilna evritmija, PUO 1.l, umetnostna zgodovina 2.l neva.zupan@gmail.com
Patricija Škvorc Pomočnica vzgojiteljice Mesečeve skupine
Petra Dovč Nemščina 1. – 5.r, pomočnica 6.a, individualno delo petra_dovc@hotmail.com
Polona Bohorič Varstvo 1.a
Renata Varga Nemščina 8.a, 8.b, 9.a, 9.b, 1.l, 2.l, 4.l, 5.l, individualno delo renivarga@gmail.com
Sabina Konkolič Specialna pedagoginja, pomočnica 3.a sabina.konkolic@gmail.com
Sandra Tominšek Vzgojiteljica skupine Veternica sandra@tominsek.si
Sanja Klinar Porodniški dopust sanja.kordis@gmail.com
Sara Bezgovšek Gospodinja v jaslišni skupini Palčica sbezgo@gmail.com
Simona Pajk Razredničarka 9.b (slovenski jezik, matematika, geografija, zgodovina, biologija, angleščina, etika, individualno delo) simona.pajk@waldorf.si

simona.pajk60@gmail.com

sreda: 10.20 – 11.55

četrtek: 15.00 – 16.00

Stanka Žabkar Razredničarka 6.a (slovenski jezik, matematika, geografija, zgodovina, biologija, fizika, slikanje, individualno delo) stanislava.zabkar@gmail.com

po dogovoru

Tadeja Rakar Biologija 4.l, 5.l, kemija 7.a tadeja.rakar@waldorf.si
Tanja Babnik Glasbena šola: violončelo babnik.tanja@gmail.com
Tatjana Kamenšek Klopčič Slovenščina 1.l, 2.l, 3.l, 5.l, knjižnica tatjana.kamensek@gmail.com
Tina Jurgec Pomočnica 4.b, ročna dela 4.b, specialna pedagoginja tina.jurgec@waldorf.si
Tina Trentelj Zadobovšek Porodniški dopust tina.trentelj@amis.net
Tinka Pelhan Geografija 1. – 5.l, igre 1.b, 4.b, 5.a, športna vzgoja 6.b, 8.a, 3.l, 4.l, religija 3.l tinka.pelhan@waldorf.si
Tonka Pogačnik Pirnat Porodniški dopust tonka.pogacnik@gmail.com
Uroš Rakovec Glasbena šola: kitara urakovec@gmail.com
Urška Cvetko Glasbena šola: kljunasta flavta
Vanja Marolt Gospodinja v Sončni skupini v.marolt@gmail.com
Vera Magdevska Glasbena šola: violina
Vida Čuletić Evritmija 6.a, 7.b, 8.a, 9a tajnistvo@waldorf.si
Žiga Fabbro Glasbena šola: saksofon, orkester, komorne zasedbe, srednješolski band, informatika 1.l, individualno delo ziga.fabbro@gmail.com
Živa Vidic Licul Pomočnica 2.b, lesorestvo 5.a, 5.b ziva.vidcLicul@waldorf.si