WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA S SVOJIMI ENOTAMI V AJDOVŠČINI, NAKLEM, ŽALCU IN POMURJU

VABI K VPISU

 

  • V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2024/25

Prijava naj vsebuje:

  • otrokove rojstne podatke in življenjepis
  • otrokovo fotografijo
  • razloge za vpis v waldorfsko šolo
  • kontaktni naslov, e-naslov in telefonsko številko

 

Prijave pošljite do 20. 2. 2024 priporočeno na naslov:

–  za Ljubljano na Waldorfska šola Ljubljana, Streliška 12, 1000 Ljubljana

–  za Ajdovščino na Waldorfska šola Ljubljana, OE Waldorfski vrtec in šola Primorska, Cesta 5. maja 6, 5270 Ajdovščina

–  za Naklo na Waldorfska šola Ljubljana, OE Waldorfski vrtec in šola Gorenjska, Glavna c. 13, 4202 Naklo

–  za Žalec na Waldorfska šola Ljubljana, OE Waldorfski vrtec in šola Savinja, Ul. Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec

–  za Pomurje na Lendavska ulica 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota

 

Dodatne informacije o vpisih dobite po telefonu  ali el.pošti:

Ljubljana: 041 352 026 – Marina Nuvak (marina.nuvak@waldorf.si)

Ajdovščina: 040 153 544 (waldorfskasola.primorska@waldorf.si)

Naklo: 041 415 726 (gorenjska@waldorf.si)

Žalec: 03 777 30 21 (jerneja.kolar@waldorf-savinja.si)

Pomurje: 041 210 453 (sola@waldorfpomurje.si)

 

  • V WALDORFSKO GIMNAZIJO

INFORMATIVNA DNEVA za vpis v WALDORFSKO GIMNAZIJO v Ljubljani bosta v petek, 16. 2., ob 9.00 in 15.00 in v soboto, 17. 2., ob 9.00.

 

Po prejemu prijav bomo s starši in otroki opravili razgovor. Razgovore bodo vodili učitelji z dolgoletnimi izkušnjami na waldorfski šoli in bodoči razrednik/razredničarka 1. razreda. Po potrebi bomo k sodelovanju pritegnili tudi specialno pedagoginjo. Na podlagi prejetih prijav in opravljenih razgovorov bo komisija za sprejem novincev odločala o sprejemu prvošolčkov. Prednost pri vpisu imajo otroci, katerih starejši bratje ali sestre so že vpisani v naš zavod, otroci zaposlenih na šoli ter otroci, ki so obiskovali waldorfski vrtec. Pri naknadnih prijavah pa je pomemben tudi vrstni red prijav.