Potek vpisa

Starši izrazijo željo za vpis otroka v šolo s pisno prošnjo, ki jo posredujejo na naslov:

Waldorfska šola Ljubljana,

Streliška 12

1000 Ljubljana

ali na elektronski naslov: tajnistvo@waldorf.si.

Prošnja mora vsebovati:

  • kontaktne podatke staršev (ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka, poštni naslov),
  • osnovne podatke o otroku (ime, priimek, datum in kraj rojstva),
  • življenjepis otroka,
  • fotografijo otroka, 
  • razloge za vpis v waldorfski program.

Prijavljene starše bomo povabili na predavanja o waldorfski pedagogiki in delu waldorfske šole, hkrati pa bomo za otroke organizirali igralne urice. Načrtujemo pet informativnih srečanj s starši šolskih novincev in sicer:

22. oktober 2018,

5. november 2018,

10. december 2018,

14. januar 2019,

21. januar 2019. 

Razpis za redni vpis šolskih novincev v 1. razred bomo objavili v soboto, 19. januarja 2019. Prijave za vpis bomo sprejemali v tajništvu zavoda do 28. januarja 2019.

Glede na izkušnje v zadnjih letih lahko pričakujemo, da bomo tudi v šolskem letu 2019/2020 vpisali dva oddelka prvošolcev.

Po prejemu prijav bomo s starši in otroki opravili razgovor. Razgovore bodo vodili učitelji z dolgoletnimi izkušnjami na waldorfski šoli in bodoči razrednik/razredničarka 1. razreda. Po potrebi bomo k sodelovanju pritegnili tudi specialno pedagoginjo. S starši otrok s posebnimi potrebami bomo razgovore opravili že v novembru in decembru. Na podlagi prejetih prijav in opravljenih razgovorov bo komisija za sprejem novincev odločala o sprejemu prvošolčkov. Prednost pri vpisu imajo otroci, katerih starejši bratje ali sestre so že vpisani v naš zavod, otroci zaposlenih na šoli ter otroci, ki so obiskovali waldorfski vrtec. Pri naknadnih prijavah pa je pomemben tudi vrstni red prijav.