V vrtec praviloma sprejemamo otroke ob začetku šolskega leta, izjemoma je možen vpis tudi med letom. Vrtec vpisuje otroke od prvega leta starosti do vstopa v šolo, glede na prostorske ter kadrovske zmožnosti vrtca in zrelost otroka.

Potek vpisa

Starši izrazijo željo za vpis otroka v naš vrtec s pisno prošnjo, ki jo posredujejo na naslov:

Waldorfska šola Ljubljana,

Streliška 12

1000 Ljubljana

ali na elektronski naslov: tajnistvo@waldorf.si.

Prošnja mora vsebovati:

  • kontaktne podatke staršev (ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka, poštni naslov),
  • osnovne podatke o otroku (ime, priimek, datum in kraj rojstva),
  • podatke o želenem datumu vpisa.

Vsakega prijavljenega otroka vpišemo na čakalni seznam, ki je informativnega značaja. Skupine se dopolnjujejo s čakalnega seznama, ki nastaja  celo šolsko leto (in na podlagi rednega vpisa otrok iz javnega razpisa, v kolikor je ta objavljen). Vpisovanje otrok v vrtec praviloma poteka spomladi (od marca do junija) za naslednje šolsko leto, glede na sprostitev mest v posamezni skupini pa lahko tudi med letom.

S februarjem 2020 bomo organizirali dva informativna sestanka, ki bosta namenjena staršem otrok, ki so na čakalni listi našega vrtca.

Datuma sestankov so:

  • sreda, 12. februar 2020, ob 17.30
  • torek, 10. marec 2020, ob 17.30.

V mesecu aprilu bomo imeli popoldan odprtih vrat (petek, 3. 4. 2020, ob 17:00), kjer si bodo lahko starši skupaj z otroki ogledali prostore našega vrtca, z nami poklepetali, se poigrali, zarajali, risali, oblikovali iz voska … Spomladi bomo začeli z izbirnimi razgovori s starši, ki bodo oddali prijave za vpis. Prijave morajo vsebovati otrokove osebne podatke, njegov življenjepis, razloge za vpis v waldorfski program, naslov stalnega bivališča in telefonske številke staršev.

Poleg razgovora se pri vpisu upošteva tudi starost otrok in vrstni red prispelih prijav. Prednost imajo otroci, katerih starejši bratje ali sestre so že vpisani v naš zavod, in otroci zaposlenih na šoli.