ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA

 

Tudi letošnje šolsko leto bomo obogatili s športnimi prireditvami, katerih se radi udeležujejo
naši učenci, dijaki, včasih celo starši.

– Pravočasna prijava otrok do določenega datuma, ki je naveden na prijavnici, omogoča
organizatorju vnos prijave v sistem. Zato zamudnih prijav ne moremo upoštevati.

– Udeležbo na tekmovanjih spodbujamo od vključno 5. razreda naprej. To pomeni, da
učence o prihajajočih tekmovanjih obvestimo pri pouku in jih poskusimo za udeležbo
tudi navdušiti. Pri pouku športne vzgoje dobijo otroci obvestilo o tekmovanju, na
katerem so navedene najpomembnejše informacije o poteku tekmovanja.

– Učencev od 1. do 4. razreda naše šole ne spodbujamo k udeležbi, ker verjamemo, da
so mnoge množične športne prireditve za otroke takšne starosti precej stresne, ter da
je stik s tekmovalnim športom v tem razvojnem obdobju nepotreben.
Vendar omogočamo prijavo tudi mlajših otrok (1.-4.razred), ki že imajo tekmovalne
izkušnje in si želijo sodelovati na tekmovanju (npr. Ljubljanski maraton, Pokljuški
maraton). Spremstvo staršev je v takšnem primeru obvezno.

– V primeru, da se otrok, ki ste ga prijavili na tekmovanje, zaradi bolezni ali drugega
nujnega razloga tekmovanja ne bo udeležil, je potrebno odsotnost učenca sporočiti
organizatorju na elektronski naslov (spodaj).

– Razpisi za tista šolska tekmovanja, ki se jih s tradicionalno udeležujemo, bodo viseli
za oglasni tabli za športn pri mali telovadnici.

– Občasno organiziramo na Waldorfski šoli tudi interno športno prireditev, kjer so k
sodelovanju (igranju ali/in organizaciji) vabljeni tudi starši, npr. šolsko tekmovanje v
odbojki, košarki, ultimate frisbee, waldorfski maraton na Krim in podobno. O
dogodku boste obveščeni pravočasno prek šolske spletne strani, Trobente in oglasne
deske. V kolikor je kdo izmed vas pripravljen prevzeti organizacijo tekmovanja, nas
kontaktirajte na spodaj navedeni e-naslov.

– Udeležba na šolskih športnih tekmovanjih je možna le s prijavo preko šole. Prijavnice
na tekmovanje izpolnijo starši in jamčijo za to, da se bo njihov otrok tekmovanja
udeležil.

– Elektronska prijavnica: https://forms.gle/H4ZAwepQG2jUjhHQ7
– QR koda za prijavo na tekmovanje 2023/24:

Tinka Pelhan,
vodja šolskih športnih tekmovanj
E-naslov: wssportnidan@gmail.com