Poučevanje akademskih predmetov (slovenščina, matematika, biologija, kemija, fizika, zgodovina, geografija, umetnostna zgodovina) v waldorfski gimnaziji poteka v treh ali štiritedenskih učnih obdobjih oziroma epohah. Predmet epohe je na urniku vsak dan v tako imenovani glavni uri, s katero se pouk začne, traja pa malo manj kot dve uri. Pri tako strnjenem poučevanju snov temeljito poglobimo, pouk pa poteka bolj ekonomično in intenzivno. Slovenščina in matematika se  poučujeta tudi med rednimi tedenskimi urami.

Celoletni razpored epoh in svojih obveznosti v okviru posameznega predmeta dobijo dijaki ob začetku šolskega leta. Nekatere epohe (biologija, kemija) pogosto vodijo tudi waldorfski učitelji iz tujine, tako da pouk poteka v angleščini, seveda pa je poskrbljeno za prevod. Del snovi posameznih predmetov se obravnava v okviru bogatega programa ekskurzij.

Pouk tujih jezikov, informatike, filozofije, sociologije, umetniških predmetov ter pouk umetniško-uporabnega oblikovanja in športne vzgoje poteka po glavni uri v rednih tedenskih urah.