Waldorfska pedagogika in filozofija izhajata iz principa, da glasbena izobrazba velja za neločljiv in naravni del življenja človeške družbe. Glasbena vzgoja je del splošne izobrazbe, kot je to bilo v preteklosti, in kakor velja danes za osnovna kulturna znanja – pisanje, branje in računanje. Waldorfski pedagogi vidijo svojo nalogo v tem, da tako v teoriji kot v praksi upoštevajo velik pomen, ki ga ima glasbena vzgoja za sodobnega človeka.

Več si lahko preberete: Program Waldorfska glasbena šola