Waldorfski vrtec Waldorfske šole Ljubljana

Streliška 12

1000 Ljubljana

 

Prostori vrtca: Ulica stare pravde 2, Ljubljana

Vodja vrtca: Irena Uhan

 

Telefon (tajništvo šole): 01 434 55 70

E-pošta: tajnistvo@waldorf.si