Dragi učenci, dijaki, starši, učitelji, prijatelji waldorfske šole in glasbe!

Vabljeni na sledeče koncerte Odra Waldorfske šole 2020/21:

 

Program je še v pripravi…