1. do 5. razred

Šola za učence od 1. do 5. razreda organizira podaljšano bivanje od zaključka pouka do 16.30. Podaljšano bivanje je organizirano tako, da ima sprva vsak oddelek svojega varstvenega učitelja, s katerim gredo na kosilo in so z njim najmanj do 15.15, nato pa se glede na število učencev posamezni oddelki združujejo. Od 16.00 do 16.30 ostaneta v podaljšanem bivanju dva učitelja.

V času podaljšanega bivanja bodo potekale tudi interesne dejavnosti in glasbena šola. Glede na število učencev, ki se bodo vključili v njih, bo organizirano tudi združevanje posameznih oddelkov in razredov.

6. do 9. razred

Za učence višjih razredov OŠ, ki ostajajo po pouku v šoli, ker čakajo na prevoz ali popoldanske dejavnosti (glasbena šola, krožki …), je zagotovljen prostor, kjer lahko pod nadzorom učitelja v miru opravljajo svoje delo, tako imenovana »Tiha soba«.