Strokovni delavci (2020/21)

UČITELJ/–ICA PEDAGOŠKE URE ELEKTRONSKA POŠTA,
GOVORILNE URE
Adrijana Florjanc Sirše Kemija 7.b, 8.a, 9.a., 1.l, 3.l, fizika 7.b, 8.a, biologija 8.a, ročna dela 2.b, 3.a, 5.b, 8.b, 8. a, slikanje 9.a, pomočnica razrednika 8.a, 9.a, individualno delo
Ajda Aljančič Vzgojiteljica v skupini Jutranja zarja ajda.aljancic@waldorf.si
Ajda Dimec Porodniški dopust ajda.dimec@gmail.com
Ajda Trobentar Žagar Razredničarka 5.a (slovenski jezik, matematika, spoznavanje okolja, slikanje, ročna dela, igre) ajda.trobentar@gmail.com

četrtek: 12.40 in 13.40

Alenka Klokočovnik Matematika 3., 4. in 5.l alenka.klokocovnik@guest.arnes.si
Aljaž Beguš Glasbena šola: klarinet aljazbegus@yahoo.co.uk
Ana Josimovska Cagnazzo Glasbena šola: klavir a_josimovska@yahoo.com
Ana Marija Trkov Razredničarka 3.b (slovenski jezik, matematika, spoznavanje okolja, slikanje, ročna dela, igre) AnaMarija.Trkov@waldorf.si
Anja Roger Nauk o glasbi anja.roger@waldorf.si
Anja Šoštarič Glasbena šola: violina nadomeščanje uč. L. Zafred anja.sostaric.ilw@gmail.com
Andreja Japelj Razredničarka 3.a (slovenski jezik, matematika, spoznavanje okolja, slikanje, ročna dela, igre) andreja.japelj@waldorf.si
Andrej Ožbalt Korepeticije oš in sš, glasbena šola: klavir, komorne zasedbe andrej.ozbalt@waldorf.si
Anita Kragl Kemija 8.b, 9.b, 2.l, 4.l, ročna dela 3.b, 4.a, 5.a, 7.b, 7.a, pomočnica 3.b anita.kragl@guest.arnes.si
Ana Kenk Razredničarka 1.a (slovenski jezik, matematika, spoznavanje okolja, slikanje, ročna dela, igre) ana.kenk@waldorf.si
Antonio Cagnazzo Glasbena šola: klavir cagnazzo.antonio@alice.it
Barbara Kovačič Razredničarka 4.l, Angleščina 1.l, 2.l, 3.l, 4.l, 5.l barbara.galle@guest.arnes.si
Bernarda Šmit Nemščina 7.a, 7.b, 2.l, 3.l, 4.l, individualno delo bernarda64@gmail.com
Blaž Avbar Glasbena šola: trobenta avbar.blaz@gmail.com
Bojan Popovič Igre 3.b, 4.a, 5.b, športna vzgoja 6.a, 8 b, 9.b, pomočnik 7.a, etika 7.a, 7.b bojan.pope@gmail.com
Borut Korošec Likovna umetnost 2.l, 3.l, 4.l, 5.l, PUO 1.l, 3.l, umetnostna zgodovina 1.l, lesorestvo 7.b, 8.a, 8.b borut.korosec@guest.arnes.si
Branka Strmole Ukmar zgodovina 4.l, religija 4.l branka.strmole@guest.arnes.si
Breda Pavlovič Pomočnica 1.b, (slovenski jezik, matematika, geografija, zgodovina, slikanje, ročna dela, etika, individualno delo), glasba 4.a bredap7@gmail.com

torek: 15.00 – 16.00 in po dogovoru

Damijan Brajnik Športna vzgoja 7.a, 7.b, 8.b, 1. – 4.l (fantje)
Dunja Blaganje Knjižnica, individualno delo dunja.blaganje@gmail.com
Edita Šelih Razredničarka 8.b (slovenski jezik, matematika, geografija, zgodovina, biologija, slikanje, ročna dela, individualno delo), slikanje 5.a edita.selih@gmail.com

sreda: 15.00 – 16.00

Emi-Lora Hladky Pomočnica vzgojiteljice v Sončni skupini
Estera Oprev Angleščina 6.a, 6.b, individualno delo estera.oprev@waldorf.si
Eva Arh Glasbena šola: prečna flavta eva.arh@gmail.com
Eva Jurgec Glasbena šola: Pester orkester; Orkestrion eva.jurgec@gmail.com
Eva Divjak Razredničarka 4.b (slovenski jezik, matematika, spoznavanje okolja, slikanje, glasba, ročna dela, igre) četrtek: 14.00 – 15.00
Gaja Červ Razredničarka 5.b (slovenski jezik, matematika, spoznavanje okolja, slikanje, glasba, igre) gaja.cerv@gmail.com

četrtek: 14.45 – 15.45 in po dogovoru

Grega Poljšak Pomočnik razrednika 1.l, fizika 8.b, 9.a, 9.b, 1. – 5.l, matematika 1.l grrrega@gmail.com
Igor Velepič Korepeticije OŠ, glasbena vzgoja 1. – 4.l, zbor SŠ, umetnostna zgodovina 3.l, strokovne ekskurzije SŠ, religija SŠ igor.velepic@guest.arnes.si
Irena Uhan Vzgojiteljica Sončne skupine irena.uhan@gmail.com
Ivana Marušič Razredničarka 9.b (slovenski jezik, matematika, geografija, zgodovina, biologija, fizika, slikanje, ročna dela, lesorestvo, individualno delo), ročna dela 6.a waldorf.ica@amis.net

torek: 15.00 – 18.00

Jaka Štoka Razrednik 7.a (slovenski jezik, matematika, geografija, zgodovina, biologija, slikanje, igre, individualno delo), igre 2.b, 3.a jaka.stoka@waldorf.si

četrtek: 14.30 – 15.30

Jan Jarni Glasbena šola: kitara jan.jarni@gmail.com
Jana Dagarin jana.dagarin@guest.arnes.si

torek: 14.50 – 15.50

Janja Kokalj Vzgojiteljica Mavrične skupine janjakokalj23@gmail.com
Jasna Soršak Pomočnica razrednika 1.a jasna.sorsak@gmail.com

vsak 2. torek v mesecu: 15.00 – 18.00

Jožica Tramte Specialna pedagoginja, pomočnica 6.b jozica.tramte@gmail.com
Jožica Trpin zgodovina 1.l, 3.l, 5.l, sociologija 3.l, 4.l, 5.l jozica.trpin@guest.arnes.si
Katyush Manakai Razredničarka 6.a (slovenski jezik, matematika, spoznavanje okolja, slikanje, glasba, ročna dela), igre 1.a katyush.manakai@waldorf.si

sreda: 7.15 – 7.45

četrtek: 15.15 – 15.45

Katjuša Škrl Angleščina 1. – 3.r
Katra Aljančič katra.aljancic@waldorf.si
Klemen Bračko Glasbena šola: violina, razredni orkestri
Klemen Lah Razrednik 2.l (slovenski jezik, geografija, zgodovina, biologija, etika, individualno delo), slovenščina 3.l, 4.l, filozofija 4.l klemen.lah@waldorf.si

četrtek: 11.10 – 11.35

Ksenja Klopčič Razredničarka 1.b ksenjakohek@yahoo.com
Ksenija Šumi Vzgojiteljica jaslične skupine Palčica sumi.ksenija@gmail.com
Laura Zafred Glasbena šola: porodniški dopust laura.zafred@gmail.com
Lena Fabbro Razredničarka 2.a, individualno delo (slovenski jezik, matematika, spoznavanje okolja, slikanje, ročna dela, igre) lena.fabbro@waldorf.si
Lenka Blejec Razredničarka 5.l, matematika 8.b, 2.l, religija 2.l lenka.blejec@waldorf.si
Liliana Benić Drobac Lesorestvo 6.a, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, slikanje 8.b, 9.b, likovna umetnost 1.l, PUO 2.l, 3.l, liliana.benic.drobac@gmail.com
Lucija Florjanc Lukan Razredničarka 2.b (slovenski jezik, matematika, geografija, zgodovina, biologija, etika, individualno delo), ročna dela 2.b 040 855 170

četrtek: 13.30 – 15.00

Lučka Kovač Angleščina 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, pomočnica 7.b, individualno delo lucka.kovac@waldorf.si
Magda Mlekuž Ročna dela 1.b, 2.a, 8.b, pomočnica 2.a magda.mlekuz@waldorf.si
Magdalena Pirnat Specialna pedagoginja magdalena.pirnat@guest.arnes.si

magdalena.pirnat@waldorf.si

petek: 10.00 – 11.00

Maja Maletin Kolarič Ročna dela 9.a, 9.b, PUO SŠ, Parsifal 3.l, umetnostna zgodovina 4.l, gledališke igre SŠ, religija SŠ maja.maletin@yahoo.com
Maja Vasilevska Pomočnica vzgojiteljice jaslične skupine Palčica maja.vasilevska@gmail.com
Marjeta Privšek Štoka Razredničarka 4.a (slovenski jezik, matematika, spoznavanje okolja, glasba, slikanje, ročna dela, igre) Marjeta.PrivsekStoka@waldorf.si

četrtek: 14.00 – 15.30

Marko Blaznik Razrednik 6.b (slovenski jezik, matematika, spoznavanje okolja, slikanje, glasba, igre, individualno delo), igre 2.a marko.blaznik@waldorf.si

torek: 14.00 – 15.20

Maruša Zmrzlak Pomočnica vzgojiteljice v Zvezdni skupini
Marina Eva Maletin Pomočnica 4.a, lesorestvo 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, ročna dela 9.b eva.maletin@gmail.com
Marina Nuvak Angleščina 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, pomočnica 9.b, individualno delo, organizacija prostorov marina.nuvak@waldorf.si
Mario Čuletić Evritmija 6.a, 7.a, 8.b, 9.b, vrtec tajnistvo@waldorf.si
Marko Brdnik Glasbena šola: harmonika, nauk o glasbi marko.brdnik@gmail.com
Marja Čepin Individualni pouk cepinmarja@yahoo.com
Martina Pečnik Vzgojiteljica Zvezdne skupine pecnik.martina@gmail.com
Marijana Kapus Dukarić Pomočnica vzgojiteljice skupine Vetrnica markadu@gmail.com
Mojca Bregar Pikalo Razredničarka 8.a (slovenski jezik, matematika, geografija, zgodovina, biologija, ročna dela), ročna dela 6.a mojcaolakip@gmail.com

četrtek: 14.00 – 16.00

Monika Černe Razredničarka 3.l, Zgodovina 2.l, biologija 2.l monika.cerne@waldorf.si
Monja Matko Vzgojiteljica Mesečeve skupine monjamatko@yahoo.com
Nadja Lazar Razredničarka 7.b (slovenski jezik, matematika, geografija, zgodovina, biologija, slikanje, ročna dela, individualno delo), ročna dela 6.b nadja.lazar@waldorf.si

sreda: 10.00 – 11.00

četrtek: 15.00 – 16.00

Natalija Petrovič Plesi 8.a, 8.b, evritmija 1. – 4.l, igre 5.b, športna vzgoja 6.a
Neva Zupan Evritmija 1. – 5.r, zdravilna evritmija, PUO 1.l, umetnostna zgodovina 2.l neva.zupan@gmail.com
Patricija Škvorc Pomočnica vzgojiteljice Mesečeve skupine
Petra Dovč Nemščina 1. – 5.r, pomočnica 6.a, individualno delo petra_dovc@hotmail.com
Renata Varga Nemščina 8.a, 8.b, 9.a, 9.b, 1.l, 2.l, 4.l, 5.l, individualno delo renivarga@gmail.com
Sabina Konkolič Specialna pedagoginja, pomočnica 3.a sabina.konkolic@gmail.com
Sandra Tominšek Vzgojiteljica skupine Veternica sandra@tominsek.si
Sanja Klinar Vzgojiteljica skupine sanja.kordis@gmail.com
Sara Bezgovšek Gospodinja v jaslišni skupini Palčica sbezgo@gmail.com
Sara Smrekar Glasbena umetnost: 4. – 9. r. Glasbena šola: pripravnica, nauk o glasbi 1.r, otroški pevski zbor
Simona Pajk simona.pajk@waldorf.si

simona.pajk60@gmail.com

sreda: 10.20 – 11.55

četrtek: 15.00 – 16.00

Stanka Žabkar Razredničarka 9.a (slovenski jezik, matematika, geografija, zgodovina, biologija, fizika, slikanje, individualno delo) stanislava.zabkar@gmail.com

po dogovoru

Tadeja Rakar Razredničarka 1.l, Biologija 4.l, 5.l, kemija 7.a tadeja.rakar@waldorf.si
Tanja Babnik Glasbena šola: vodja gš, violončelo babnik.tanja@gmail.com
Tatjana Kamenšek Klopčič Slovenščina 1.l, 2.l, 3.l, 5.l, knjižnica tatjana.kamensek@gmail.com
Tina Jurgec Pomočnica 4.b, ročna dela 4.b, specialna pedagoginja tina.jurgec@waldorf.si
Tina Trentelj Zadobovšek Porodniški dopust tina.trentelj@amis.net
Tinka Pelhan Geografija 1. – 5.l, igre 1.b, 4.b, 5.a, športna vzgoja 6.b, 8.a, 3.l, 4.l, religija 3.l tinka.pelhan@waldorf.si
Tonka Pogačnik Pirnat Glasbena šola: violina tonka.pogacnik@gmail.com
Uroš Rakovec Glasbena šola: kitara urakovec@gmail.com
Urška Cvetko Glasbena šola: kljunasta flavta
Vanja Marolt Gospodinja v Sončni skupini v.marolt@gmail.com
Vida Čuletić Evritmija 6.a, 7.b, 8.a, 9a tajnistvo@waldorf.si
Žiga Fabbro Glasbena šola: saksofon, orkester, komorne zasedbe, srednješolski band ziga.fabbro@gmail.com