Strokovni delavci (2022/23)

UČITELJ/–ICA PEDAGOŠKE URE ELEKTRONSKA POŠTA
Adrijana Florjanc Sirše Kemija 7.b, 8.a, 9.a., 1.l, 3.l, fizika 7.b, 8.a, biologija 8.a, ročna dela 2.b, 3.a, 5.b, 8.b, 8. a, slikanje 9.a, pomočnica razrednika 8.a, 9.a, individualno delo
Ajda Aljančič Vzgojiteljica v skupini Jutranja zarja ajda.aljancic@waldorf.si
Ajda Dimec Porodniški dopust ajda.dimec@gmail.com
Ajda Trobentar Vizjak Razredničarka 7.a ajda.trobentar@gmail.com
Alenka Klokočovnik Matematika 1. in 4. letnik, dodatni pouk matematike (OŠ, SŠ) alenka.klokocovnik@guest.arnes.si
Aljaž Beguš Glasbena šola: klarinet aljazbegus@yahoo.co.uk
Ana Josimovska Cagnazzo Glasbena šola: klavir a_josimovska@yahoo.com
Ana Marija Trkov Porodniški dopust AnaMarija.Trkov@waldorf.si
Anja Roger Porodniški dopust anja.roger@waldorf.si
Ana Ristevski Pomočnica 3. a
Andrej Ožbalt Korepeticije oš in sš, glasbena šola: klavir, komorne zasedbe andrej.ozbalt@waldorf.si
Anita Andrenšek Kemija 8.b, 9.b,  ročna dela 3.b, 4.a, 5.a, 7.b, 7.a, pomočnica 3.b anita.andrensek9@gmail.com
Ana Mavsar Kenk Pomočnica 1.b, popoldansko varstvo ana.kenk@waldorf.si
Antonio Cagnazzo Glasbena šola: klavir cagnazzo.antonio@alice.it
Barbara Kovačič Angleščina 1.l, 2.l, 3.l, 4.l barbara.galle@guest.arnes.si
Bernarda Šmit Nemščina 7.a, 7.b, 2.l, 3.l, 4.l, individualno delo bernarda.smit@waldorf.si
Blaž Avbar Glasbena šola: trobenta avbar.blaz@gmail.com
Bojan Popovič Igre 3.b, 4.a, 5.b, športna vzgoja 6.a, 8 b, 9.b, pomočnik 7.a, etika 7.a, 7.b bojan.pope@gmail.com
Borut Korošec Likovna umetnost 2.l, 3.l, 4.l, 5.l, PUO 1.l, 3.l, umetnostna zgodovina 1.l, lesorestvo 7.b, 8.a, 8.b borut.korosec@guest.arnes.si
Branka Strmole Ukmar Razredničarka 3.a branka.strmole@guest.arnes.si
Breda Pavlovič Evritmija bredap7@gmail.com
Dunja Blaganje Knjižnica, popoldansko varstvo, individualno delo dunja.blaganje@gmail.com
Edita Šelih Razredničarka 1.b edita.selih@gmail.com
Emi-Lora Hladky Pomočnica vzgojiteljice v Sončni skupini
Eva Arh Glasbena šola: prečna flavta eva.arh@gmail.com
Gaja Červ Razredničarka 7.b gaja.cerv@gmail.com
Grega Poljšak Razrednik 1.l, fizika 8.b, 9.a, 9.b, 1. – 5.l, informatika 1. l grrrega@gmail.com
Igor Velepič Korepeticije OŠ, glasbena vzgoja 1. – 4.l, zbor SŠ, umetnostna zgodovina 3.l, strokovne ekskurzije SŠ, religija SŠ igor.velepic@guest.arnes.si
Ira Luskovec Razredničarka 5.a ira.luskovec@gmail.com
Irena Uhan Vzgojiteljica Sončne skupine irena.uhan@gmail.com
Ivana Marušič Razredničarka 5.b waldorf.ica@amis.net
Jaka Štoka Razrednik 9.a jakastoka8@gmail.com
Jan Jarni Glasbena šola: kitara, jazz combo jan.jarni@gmail.com
Janja Kokalj Vzgojiteljica Mavrične skupine janjakokalj23@gmail.com
Jasna Soršak Razredničarka 2.a jasna.sorsak@gmail.com
Jožica Tramte Specialna pedagoginja, pomočnica 6.b jozica.tramte@gmail.com
Jožica Trpin Ravnateljica srednje šole, pomočnica 1.l, zgodovina 1.l, 3.l, 5.l, sociologija 3.l, 4.l, 5.l jozica.trpin@guest.arnes.si
Katyush Manakai Porodniški dopust
Klemen Bračko Glasbena šola: violina, razredni orkestri
Klemen Lah Razrednik 4.l, slovenščina 4. l klemen.lah@waldorf.si
Ksenja Klopčič Razredničarka 3.b ksenjakohek@yahoo.com
Ksenija Šumi Vzgojiteljica jaslične skupine Palčica sumi.ksenija@gmail.com
Laura Zafred Glasbena šola: violina laura.zafred@gmail.com
Lena Fabbro Razredničarka 4.a, (slovenski jezik, matematika, spoznavanje okolja, geografija, zgodovina) lena.fabbro@waldorf.si
Lenka Blejec Pomočnica 2.l, 3.l, religija 2.l, nadomeščanja, zasedenost prostorov šole, gledališka igra 2.l lenka.blejec@waldorf.si
Liliana Benić Drobac Lesorestvo 6.a, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, slikanje 8.b, 9.b, likovna umetnost 1.l, PUO 2.l, 3.l, liliana.benic.drobac@gmail.com
Lucija Florjanc Lukan Razredničarka 4.b (slovenski jezik, matematika, geografija, zgodovina, biologija, etika, individualno delo), ročna dela 2.b 040 855 170
Lučka Kovač Angleščina 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, pomočnica 7.b, individualno delo lucka.kovac@waldorf.si
Magda Mlekuž Ročna dela 1.b, 2.a, 8.b, pomočnica 2.a, popoldansko varstvo, šole v naravi magda.mlekuz@waldorf.si
Magdalena Pirnat Specialna pedagoginja magdalena.pirnat@guest.arnes.si

magdalena.pirnat@waldorf.si

Maja Maletin Kolarič Ročna dela 9.a, 9.b, PUO SŠ, Parsifal 3.l, umetnostna zgodovina 4.l, gledališke igre SŠ maja.maletin@yahoo.com
Maja Vasilevska Pomočnica vzgojiteljice jaslične skupine Palčica maja.vasilevska@gmail.com
Marjeta Privšek Štoka Razredničarka 6.a (slovenski jezik, matematika, spoznavanje okolja, glasba, slikanje, ročna dela, igre) Marjeta.PrivsekStoka@waldorf.si
Marko Blaznik Razrednik 8.b (slovenski jezik, matematika, spoznavanje okolja, slikanje, glasba, igre, individualno delo), igre 2.a marko.blaznik@waldorf.si
Marina Eva Maletin Pomočnica 4.a, lesorestvo 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, ročna dela 9.b eva.maletin@gmail.com
Marina Nuvak Angleščina, individualno delo marina.nuvak@waldorf.si
Mario Čuletić Evritmija 6.a, 7.a, 8.b, 9.b, vrtec tajnistvo@waldorf.si
Martina Pečnik Vzgojiteljica Zvezdne skupine pecnik.martina@gmail.com
Marijana Kapus Dukarić Pomočnica vzgojiteljice skupine Vetrnica markadu@gmail.com
Metka Soklič Razredničarka 2. l, matematika 2., 3., 5. l, individualno delo metka.soklic@waldorf.si
Mojca Bregar Pikalo Razredničarka 1.a (slovenski jezik, matematika, spoznavanje okolja, ročna dela) mojcaolakip@gmail.com
Monika Černe Razredničarka 5.l, Zgodovina 2.l monika.cerne@waldorf.si
Monja Matko Vzgojiteljica Mesečeve skupine monjamatko@yahoo.com
Nadja Lazar Razredničarka 9.b (slovenski jezik, matematika, geografija, zgodovina, biologija, slikanje, ročna dela, individualno delo), ročna dela 6.b nadja.lazar@waldorf.si

 

Natalija Petrovič Plesi 8.a, 8.b, evritmija 1. – 4.l, igre 5.b, športna vzgoja 6.a
Patricija Škvorc Pomočnica vzgojiteljice Mesečeve skupine
Petra Dovč Nemščina 1. – 5.r, pomočnica 6.a, individualno delo petra_dovc@hotmail.com
Renata Varga Nemščina 8.a, 8.b, 9.a, 9.b, 1.l, 2.l, 4.l, 5.l, individualno delo renivarga@gmail.com
Sabina Konkolič Specialna pedagoginja, pomočnica 3.a sabina.konkolic@gmail.com
Sandra Tominšek Vzgojiteljica skupine Veternica sandra@tominsek.si
Sanja Klinar Porodniški dopust sanja.kordis@gmail.com
Sara Bezgovšek Gospodinja v jaslišni skupini Palčica sbezgo@gmail.com
Simona Pajk simona.pajk@waldorf.si

simona.pajk60@gmail.com

Stanka Žabkar Razredničarka 6.b stanislava.zabkar@gmail.com

 

Tadeja Rakar Razredničarka 3.l, Biologija 4.l, 5.l, kemija 7.a tadeja.rakar@waldorf.si
Tanja Babnik Glasbena šola: vodja, violončelo babnik.tanja@gmail.com
Tatjana Kamenšek Klopčič Slovenščina 1.l, 2.l, 3.l, 5.l, knjižnica tatjana.kamensek@gmail.com
Tina Jurgec Porodniški dopust tina.jurgec@waldorf.si
Tina Trentelj Zadobovšek Glasbena šola: administrativna dela tina.trentelj@amis.net
Tinka Pelhan Geografija 1. – 4.l, igre 5.b, športna vzgoja 7.a, 7.b, 9.b, 1.l, 2.l tinka.pelhan@waldorf.si
Tonka Pogačnik Pirnat Glasbena šola: violina tonka.pogacnik@gmail.com
Uroš Rakovec Glasbena šola: kitara urakovec@gmail.com
Urška Cvetko Glasbena šola: kljunasta flavta
Vanja Marolt Gospodinja v Sončni skupini v.marolt@gmail.com
Vida Čuletić Evritmija 6.a, 7.b, 8.a, 9a tajnistvo@waldorf.si
Žiga Fabbro Glasbena šola: saksofon, jazz combo, komorne zasedbe, srednješolski band ziga.fabbro@gmail.com