Pedagoški proces pojmujemo kot celostno dogajanje, povezano z najrazličnejšimi vidiki življenja otrok. Pomemben je dom, starši, okolje, motivacija in aktivno sodelovanje vrtca s starši in z okoljem. Integrativno vključujemo najrazličnejših dejavnosti, ki so pomembne za kulturo bivanja. Zato v vrtcu izvajamo umetniške dejavnosti, ročnodelske dejavnosti, ki izhajajo iz etnološkega izročila, dela, ki so povezana z gospodinjstvom in vrtnarjenjem in skrbjo za zdravo prehrano, tudi biodinamične kakovosti, izvajamo dejavnosti povezne z nego prostorov in kulturo bivanja, kot so na primer praznovanja praznikov …

Otroci prihajajo v prostor, v katerem lahko razvijajo svoje naravne danosti, talente, interese in potrebe. V vseh dejavnostih jih spodbujamo k samostojnemu reševanju izzivov in k samostojnosti pri dejavnostih, za katere so že zreli, npr. samostojno oblačenje ali prehranjevanje. Pomemben je otrokov zdrav telesni in duševni razvoj. Otroci v waldorfskem vrtcu krepijo domišljijo, razvijajo gibalne in govorne sposobnosti, doživljajo naravo in socialno skupnost.

Otroci v naslednje razvojno obdobje stopijo notranje okrepljeni in zreli – vsak posameznik ima svoj čas za razvoj. Pedagoške vsebine so otrokom posredovane preko človeka in ne s pomočjo elektronske in digitalne tehnologije.

V vrtcu izvajamo vzgojno-varstvene programe za otroke od prvega leta starosti do vstopa v šolo. V svoje delo z otroki od 1. do 3. leta starosti vnašamo elemente waldorf/Emmi Pikler koncepta. Oblikujemo kombinirane ali jaslične oddelke.

V skupnem delu starši in vzgojitelji postajajo aktivni snovalci socialne skupnosti vrtca.

 

Posebnosti v pristopu do otrok

Pristop po dr. Emmi Pikler

Prostor v jasličnih igralnicah je zasnovan in opremljen tako, da omogoča otrokom razvoj gibalnih sposobnosti. Nega malčkov poteka individualno in upošteva načela ljubeče pozornosti. Pedagoški proces upošteva načela, ki ustvarjajo atmosfero razumljivosti, obvladljivosti in smiselnosti. Otroci vsakodnevno preživijo veliko časa zunaj na vrtu.

 

Komunikacija z otrokom in drža vzgojitelja

Vzgojiteljice spoštujemo otrokovo bitje v njegovi enkratnosti in razvojno pogojeni sposobnosti dojemanja sveta. Zato komuniciramo z otroki kratko, jasno, brez abstrakcij. Pristopamo s prijaznostjo in spodbujanjem ter iskanjem pozitivnih pogledov na vsako situacijo.

 

Zavestno oblikovanje dobrih navad skozi ponavljanje

Spoštujemo otrokovo naravno potrebo po ponavljanju. Nove izkušnje in sposobnosti otroci usvojijo s spontanim ponavljanjem na sebi lasten način. Vzgojiteljice v svojem ravnanju in organizaciji celotnega pedagoškega procesa to dosledno spoštujejo. Dejavnosti in način dela ponavljajo, izvajajo v enakih časovnih in prostorskih pogojih. Ponavljanje vsebin poteka od tri do štiri tedne in več. Na primer nega poteka vedno na enak način, vnašanje ritualov … To daje otrokom občutek varnosti in jim omogoča sodelovanje v dejavnostih, kjer je vedno v naprej jasno kdaj in kako kaj poteka, otroci so lahko samoiniciativni. S tem jih tudi spodbujamo k samostojnosti in sodelovanju na tistih področjih, kjer to zmorejo.