Program waldorfske gimnazije se je v Sloveniji prvič izvajal v šolskem letu 1999/2000, ko je prva generacija osnovnošolcev Waldorfske šole Ljubljana zaključila osnovno šolo. V šolskem letu 2017/18 bomo torej vpisali že devetnajsto generacijo waldorfskih dijakov.

Res je, da je waldorfska gimnazija namenjena predvsem učencem, ki so zaključili waldorfsko osnovno šolo, vendar pa je šola že prvo leto izvajanja gimnazijskega programa svoja vrata odprla tudi tistim, ki so obiskovali javne osnovne šole.

Osnovni pogoj za vpis je seveda uspešno dokončana osnovna šola, nič manj pa ni pomembno, da ima bodoči dijak široke interese, je aktiven tudi zunaj šole (npr. na področju umetnosti, športa, prostovoljnega dela …) ter se je pripravljen srečati s številnimi novimi dejavnostmi in izzivi, ki jih ponujata program waldorfske gimnazije ter drugačen način poučevanja. Program bodo uspešno zaključili dijaki, ki so pripravljeni v raznovrstnih dejavnostih sami najti motivacijo za redno delo, ter tisti, ki želijo aktivno sodelovati v procesu učenja, ki so jim novosti prijeten izziv te želijo pozitivno prispevati k življenju in delu šole.