Predmetnik waldorfske gimnazije se deli na predmete, ki jih poučujemo v učnih obdobjih – epohah v okviru glavnih ur, ki so vsak dan od 8.00 do 9.55, in predmete, ki jih poučujemo redno tedensko, npr. tuji jeziki, evritmija, ročna dela, športna vzgoja … V epohah se poučujejo predmeti, ki so v tabeli označeni z zvezdico. To pomeni, da se 3 do 4 tedne zapored na urniku v glavni uri pojavlja isti predmet. Poleg glavnih ur so slovenščini in matematiki namenjene še dodatne ure za redno tedensko utrjevanje. Pri izračunu tedenske učne obremenitve za dijake se za te predmete uporablja izračunano povprečno število ur preko celega leta (35 tednov).

Predmet 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik skupaj ur matur. st.
Slovenski jezik* 144 144 144 128 560 560
Matematika* 144 144 144 128 560 560
Angleški jezik 105 105 105 105 420 420
Nemški jezik 105 105 105 105 420 420
Zgodovina* 78 78 62 62 280 280
Geografija* 45 45 45 45 180 280
Fizika* 45 45 60 60 210 315
Kemija* 60 60 45 45 210 315
Biologija* 45 45 60 60 210 315
Zgodovina umetnosti* 45 45 45 45 180 280
Filozofija 70 70 280
Sociologija 70 70 280
Informatika 70 70
Športna vzgoja 70 70 70 70 280
Evritmija 55 70 55 55 235
Glasba 55 70 55 55 235
Likovna umetnost 55 70 55 55 235
Praktični pouk 105 105 105 105 420
Religija 35 35 35 35 140
Skupaj ur
(brez obveznih izbirnih vsebin in igre)
1261 1236 1260 1228 4985
Obvezne izbirne vsebine 90 90 90 30 300