Vpis

Vpis 2017-09-01T06:59:35+00:00

Potek vpisa

Starši izrazijo željo za vpis otroka v šolo s pisno prošnjo, ki jo posredujejo na naslov:

Waldorfska šola Ljubljana,

Streliška 12

1000 Ljubljana

ali na elektronski naslov: tajnistvo@waldorf.si.

Prošnja mora vsebovati:

  • kontaktne podatke staršev (ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka, poštni naslov),
  • osnovne podatke o otroku (ime, priimek, datum in kraj rojstva),
  • življenjepis otroka,
  • fotografijo otroka, 
  • razloge za vpis v waldorfski program.

Glede na izkušnje v zadnjih letih lahko pričakujemo, da bomo tudi v šolskem letu 2018/2019 vpisali dva oddelka prvošolcev.

Po prejemu prijav bomo s starši in otroki opravili razgovor. Razgovore bodo vodili učitelji z dolgoletnimi izkušnjami na waldorfski šoli in bodoči razrednik/razredničarka 1. razreda. Po potrebi bomo k sodelovanju pritegnili tudi specialno pedagoginjo. S starši otrok s posebnimi potrebami bomo razgovore opravili že v novembru in decembru. Na podlagi prejetih prijav in opravljenih razgovorov bo komisija za sprejem novincev odločala o sprejemu prvošolčkov. Prednost pri vpisu imajo otroci, katerih starejši bratje ali sestre so že vpisani v naš zavod, otroci zaposlenih na šoli ter otroci, ki so obiskovali waldorfski vrtec. Pri naknadnih prijavah pa je pomemben tudi vrstni red prijav.