Rok za oddajo prijav na spomladanski rok splošne mature je 30. 3. 2018.
Ker v petek, 30. 3. 2018,  ni pouka in bo šola zaprta, morajo tisti, ki bodo s prijavo čakali do zadnjega trenutka, prijavo poslati PRIPOROČENO po pošti. Pošiljka mora biti žigosana 30. 3. 2018.
Branka Strmole Ukmar
tajnica ŠMK