Pred slabim letom so dijaki 4. letnika, tedaj še dijaki 3. letnika, slavnostno podpisali pogodbe o zaključnem projektu, ki ga zaradi njegovega pomena in vloge imenujemo tudi »waldorfska matura«. Celoletni proces, ki je sledil, je omogočil, da so se dijakinje in dijaki poglobili v izbrano temo tako po teoretični kot praktični plati.

Cilj projektne naloge je individualni razvoj dijaka in temeljito ukvarjanje, raziskovanje ene teme, ene problematike. S tem razvija vztrajnost, analitičnost, praktično uporabljanje znanja, vrednotenje ugotovitev, občutek za umetniški pristop na različnih področjih, sodelovanje z zunanjim strokovnjakom, ki ni njegov trenutni učitelj itd. Za razliko od pouka, pri katerem je učitelj tisti, ki nosi odgovornost za didaktične in metodične odločitve, se pri projektnem delu dijak za dalj časa poveže s svojo vsebino. Pridobivanje novih izkušenj zahteva od dijaka velik napor, pri tem je izzvana individualna moč presojanja, samoorganizacija in razvoj odgovornosti dijaka do teme.

To leto je bilo hitro naokoli (za nekatere kar prehitro) in sadovi so zdaj tu: pred nami so javne predstavitve teoretičnih in praktičnih delov, na katerih bomo lahko podoživeli celotno pot in videli rezultate.

četrtek, 12. 1. Naslov zaključne projektne naloge
17.00 Žak Zakrajšek Obnova starega vozila
17.20 Jaka Lopez Vernig Triatlon
17.40 Lana Bedenik Osnove poslovanja
18.00 Ema Nikolić Kolesarjenje
18.20 Izidor G. Tominšek Meditacija in joga
18.40 Naia O. Vidmar Hebrejski jezik
odmor
19.20 Tilen Bregar Delo v vrtcu
19.40 Adrian Pohl Topološka optimizacija
20.00 Marcel Ilnikar Športna masaža
20.20 Maria Musić Delo z otroki
20.40 Kiana Petrič Mikroklimatske razmere v kraškem svetu: primer Velike doline in Lisične v regijskem parku Škocjanske jame
petek, 13. 1. naslov
17.00 Vanja Štovičej Zlatarstvo
17.20 Anja Studen Ninjutsu
17.40 Loti Rotar Med
18.00 Matej Vesel Programiranje s Pythonom
18.20 Tea Komadina Kava po svetu
18.40 Svit Jan Ostan Produkcija avtorskega albuma
odmor
19.20 Anais Mavri Borgna Izražanje čustev skozi pesmi in slike
19.40 Brina Perc Kvačkanje
20.00 Veronika Gantar Mešane borilne veščine
20.20 Oto Seliškar Risanje
20.40 Mario C. Šelih Ideologija in druga svetovna vojna
21.00 Nika Škodič Pisanje avtorskih skladb