Šola v naravi 8. razreda po poteh naravnih rezervatov in glažut.
Oktober 2015

Montaža: G. Bajt