Dvodnevna strokovna ekskurzija 8. razreda.
September 2015

Montaža: G. Bajt