Praznovanje mihaelovega 8. razreda v Zelških jamah.
September 2015

Montaža: G. Bajt