Devetošolce, ki bodo oddali prijavo za vpis v waldorfsko gimnazijo za prihodnje šolsko leto 2020/21, obveščamo, da bomo intervjuje za sprejem izvedli v času od 1. 6. do 6. 6. 2020.
Kandidate bomo o sprejemu obvestili do 10. 6. 2020.
Dodatne informacije po telefonu 041 456 891.