Podjetje Krka, mednarodno generično farmacevtsko podjetje s sedežem v Novem mestu, ki se uvršča v vrh generičnih farmacevtskih podjetij v svetu, že več kot 65 let uspešno uresničuje svoje strateške usmeritve in sledi svojemu poslanstvu in viziji. Podjetje, ki desetino vseh prihodkov nameni za raziskave, razvoj izdelkov in nove tehnologije, s svojo razvojno-raziskovalno dejavnostjo omogoča oblikovanje in ohranjanje konkurenčnosti Krkine ponudbe, s Krkinimi nagradami pa že vse od leta 1971 spodbuja k ustvarjalnosti, raziskovanju in razvoju tudi mlade raziskovalce.

 

Letošnje leto je Krka podelila že 51. Krkine nagrade. Nagrajene raziskovalne naloge so doktorati, magisteriji, specialistične naloge, diplomska dela in samostojna raziskovalna dela s številnih področij znanosti in tehnologije, povezanih s farmacevtsko industrijo, na primer iz kemije, farmacije, medicine, biotehnologije itd.

 

Krkine nagrade in priznanja so bile tudi letos podeljene za srednješolske raziskovalne naloge. Med prejemniki 51. Krkine nagrade je tudi sedaj že bivši dijak Waldorfske šole Ljubljana Miha Florjanc Lukan, ki je za raziskovalno nalogo Raziskave možnosti uporabe α-MnO2 kot adsorbenta za azo barvila prejel to lepo nagrado. To raziskovalno nalogo si je Miha v šolskem letu 2020/2021 izbral za zaključni projekt v 4. letniku gimnazije na Waldorfski šoli Ljubljana, in sicer pod mentorstvom dr. Polone Umek z Instituta “Jožef Stefan”, izr. prof. dr. Romane Cerc Korošec s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani in prof. Adrijane Florjanc Sirše z Waldorfske šole Ljubljana.

 

Preko povezave 51. Krkine nagrade za srednješolske raziskovalne naloge | Krkine nagrade  je na voljo tudi spletni simpozij ter razglasitev prejemnikov 51. Krkinih nagrad in priznanj za srednješolske raziskovalne naloge. Med Krkinimi nagrajenci je bila Mihova raziskovalna naloga izbrana tudi za predstavitev in je del spletnega simpozija.

Iskreno čestitamo.