Waldorfska šola Ljubljana je ponosna dobitnica Nagrade glavnega mesta Ljubljana za leto 2024

 

Šola, ki že od leta 1992 deluje po načelih waldorfske pedagogike, v slovenskem prostoru zagotavlja pluralnost in možnost izbire na področju šolstva, v svetovnem merilu pa je postala vzgled sodelovanja in povezovanja med vrtcem, osnovno šolo, gimnazijo in glasbeno šolo. Pomembno je njeno aktivno sodelovanje v mestni skupnosti in povezovanje z drugimi področji. Ne gre prezreti tudi vpetosti šole v širši evropski prostor in njenih prizadevanj na področju izboljševanja in humanizacije ocenjevanja in vrednotenja ter celostnega pedagoškega procesa in starosti primerne digitalizacije pouka. Po več kot treh desetletjih delovanja so prizadevanja Waldorfske šole daleč presegla osnovno poslanstvo šol in vrtcev.

avtor fotografij: Nik Rovan