RAZPORED OPRAVLJANJA NEOPRAVLJENIH OBVEZNOSTI

JESENSKI ROK 2016/17

SREDA, 16. 8.

I. NEMŠČINA 1., 3., 4. letnik (ga. Renata Varga)
9.00 – 9.15   oddaja zvezkov, map, referatov
9.15 – 10.30 pisni izpiti
10.30            ustni zagovori

II. ANGLEŠČINA 1. in 4. letnik (ga. Barbara Kovačič)
14.00 – 14.15 oddaja in predstavitev referatov in domačih branj
14.15 – 15.30 pisni izpiti

ČETRTEK, 17. 8.

I. ŠPORTNA VZGOJA
8.00  Cooperjev tek (dobimo se pred glavnim šolskim vhodom)

II. GEOGRAFIJA 1., 3. in 4. letnik (ga. Tinka Pelhan)
10.00 – 15.15 oddaja referatov, zvezkov, poročil
10.15 – 11.30  pisni izpiti

III. KEMIJA 1. in 3. letnik (ga. Anita Kragl)
9.00 – 9.15 oddaja zvezkov in referatov
9.15 – 11.00 pisni izpiti

PETEK, 18. 8.

I. MATEMATIKA, 3. in 4. letnik (ga. Alenka Klokočovnik)
9.00 – 9.15 oddaja izdelkov
9.15 – 11.00 pisni izpit

II. ZGODOVINA 3. letnik (ga. Branka Strmole Ukmar)
12.00 – 12.15 oddaja izdelkov

III. NEMŠČINA 2. in 3. letnik  (ga. Bernarda Šmit)
9.00 – 9.15 oddaja zvezkov, izdelkov in referatov
9.15 – 9.30 narek, 1. letnik
9.15 – 10.30 pisni izpiti

PONEDELJEK, 21. 8.

I. ŠPORTNA VZGOJA 3. in 4. letnik
8.00 Prvi pohod za opravljanje manjkajočega športnega dne (lahki pohodni čevlji, sendvič, pijača, urbana)

ČETRTEK, 24. 8.

I. SLOVENŠČINA 1. in 4. letnik (ga. Tatjana Kamenšek Klopčič)
9.00 – 9.15 oddaja zvezkov, referatov in domačih branj
9.15 – 10.30 pisni izpiti

II. FILOZIJA 4. letnik (ga. Klemen Lah)
12.00 – 12.15 oddaja zvezkov in seminarskih nalog
12.15 – 13.30 pisni izpiti

PETEK, 25. 8.

I. KEMIJA 2. in 4. letnik (ga. Adrijana Florjanc Sirše)
9.00 – 9.15 oddaja pisnih izdelkov
9.15 – 11.00 pisni izpiti

PONEDELJEK, 28. 8.

I. MATEMATIKA, 1. in 2. letnik (ga. Lenka Blejec, Grega Poljšak)
9.00 – 9.15 oddaja izdelkov
9.15 – 11.00 pisni izpit

TOREK, 29. 8.

I. ZGODOVINA 1. in 4. letnik (ga. Monika Černe, ga. Jožica Trpin)
9.00 – 9.15   oddaja zvezkov in referatov
9.15 – 10.30 pisni izpiti

II. PUO – KOŠARE (ga. Neva Zupan)
12.00 – 13.30 dokončanje izdelka

SREDA, 30. 8.

I. FIZIKA,1. in 4. letnik (g. Grega Poljšak)
9.00 – 10.30 pisni izpiti