Učenci 8. a razreda vas vabijo na gledališko igro

CHRISTMAS CAROL (Charles Dickens), ki jo pripravljajo pod vodstvom ge. Lučke Kovač. Igra bo v angleškemjeziku.

Predstavi bosta v sredo, 12.12., ob 17.00 inv četrtek, 13. 12., ob 11.10.

Vabljeni!

Jasna Soršak