SEZNAM USTNIH IZPITOV ZA SPOMLADANSKI ROK SPLOŠNE MATURE 2017/18

NEMŠČINA: 13. 6.

ANGLEŠČINA: 14. 6.

MATEMATIKA: 16. 6.

SLOVENŠČINA: 19. 6.

LIKOVNA TEORIJA: 21. 6.

Točni razpored po urah bo objavljen do sobote, 9. 6., na šolski oglasni deski.