WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA s svojimi enotami v

AJDOVŠČINI, NAKLEM in ŽALCU vabi k

INFORMATIVNEMU VPISU ZA ŠOLSKO LETO 2019/20

V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE

 

Starši naj k pisni prijavi priložijo:

  • otrokove rojstne podatke in življenjepis
  • razloge za vpis v waldorfsko šolo
  • kontaktni naslov

Prijave za vpis pošljite do 30. 9. 2018na enega od spodnjih naslovov:

– za Ljubljano: Waldorfska šola Ljubljana, Streliška 12, 1000 Ljubljana

– za Ajdovščino:Waldorfska šola Ajdovščina, Ul. 5. maja 6, 5270 Ajdovščina

– za Naklo: Waldorfska šola Ljubljana, OE Gorenjska, Glavna c. 13, 4202 Naklo

– za Žalec: Waldorfska šola Savinja, Ul. Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec

Starši prijavljenih otrok bodo povabljeni na predstavitev programa in dela, otroci pa na igralna srečanja.

Dodatne informacije dobite po telefonu

 Ljubljana: 01 434 55 70

Ajdovščina: 040 153 544

Naklo: 041 415 726

Žalec: 03 777 30 21