VABIMO K VPISU V 1. RAZRED

OSNOVNE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2018/19

Starši naj k pisni prijavi priložijo:

  • otrokove rojstne podatke
  • življenjepis otroka
  • razloge za vpis v waldorfsko šolo
  • otrokovo fotografijo

Prijave za vpis pošljite priporočeno do 29. 1. 2018  na naslov:

Waldorfska šola Ljubljana

Streliška 12

1000 Ljubljana

Dodatne informacije dobite po telefonu 01 434 55 70.