Vpis v waldorfsko glasbeno šolo bo potekal

od 6. do 16. marca 2018

v tajništvu šole med uradnimi urami,

in sicer od 7. 30 do 10. 30 ter od 13. 30 do 14. 30.

Za novo vpisane učence je potrebno izpolniti prijavnico in vpisni list, ki ju lahko dobite v tajništvu.

Za že vpisane učence boste po pošti prejeli samo vpisni list, ki ga boste izpolnjenega vrnili v tajništvo.

V waldorfsko glasbeno šolo se lahko vpišejo učenci od 2. razreda dalje ali dijaki, ki obiskujejo Waldorfsko šolo Ljubljana. Pri vpisu ni sprejemnih preizkusov.

V naslednjem šolskem letu bomo izvajali naslednje programe:

  • glasbeno pripravnico (za učence 2. razreda waldorfske osnovne šole)
  • glasbo oziroma pouk inštrumenta (za učence od 3. razreda dalje): violina, violončelo, klavir, harmonika, kljunasta flavta, flavta, klarinet, oboa, saksofon, trobenta, kitara.

Program glasbene pripravnice bo trajal 60 minut skupinskega pouka tedensko.

Program glasba bo trajal 60 minut individualnih ur inštrumenta in 60 minut nauka o glasbi tedensko.

Na glasbeni šoli se bosta izvajala otroški in mladinski pevski zbor ter orkester in komorna igra za učence od 4. razreda glasbene šole.