V šolskem letu 2019/2020 se bo začel nov triletni cikel

IZOBRAŽEVANJA ZA

WALDORFSKE UČITELJE IN VZGOJITELJE

v organizaciji

Zavoda za razvoj waldorfskih šol in vrtcev Slovenije.

Informacije na tel. 01 434 55 77
 in 041 459 199.