V tajništvu šole imamo novo telefonsko številko:

01 434 55 70