USTNI IZPITI ZA SPLOŠNO MATURO 2018/19

13. 6. 2019: ANGLEŠČINA

17. 6. 2019: SLOVENŠČINA

18. 6 2019: ŠPANŠČINA

19. 6. 2019: NEMŠČINA / LIKOVNA TEORIJA

21. 6. 2019: MATEMATIKA

 

Tajnica ŠMK

Branka Strmole Ukmar