Spoštovani starši,

v šoli se z veseljem pripravljamo na ponoven prihod otrok in radosten šolski vrvež. Na začetku bodo v šolo lahko prišli le najmlajši in maturanti, nekoliko kasneje še devetošolci – kmalu za tem pa, srčno upamo, tudi vsi ostali.

V nadaljevanju vam posredujemo do zdaj znana uradna priporočila. V tem tednu pričakujemo še dopolnila in možne spremembe, o katerih vas bomo sproti obveščali. Prosimo vas za redno prebiranje obvestil, udeležbe na video roditeljskih sestankih in veliko mero potrpežljivosti in sodelovanja.

Pri pripravah na pouk in pri njegovi izvedbi bomo smiselno sledili priporočilom ZRSŠ in higienskim priporočilom NIJZ, naše glavno vodilo pa bo, da se otroci počutijo varne in sproščene.

  1. maja 2020 smo bili z okrožnico z MIZŠ obveščeni, da je Vlada RS sprejela naslednje:

18. 5. 2020

Začnejo delovati vrtci. Se začne pouk v šoli – za prvo triado ( 1., 2. in 3. razred). Prav tako se začne individualni pouk v glasbeni šoli. Skupinski pouk glasbene šole poteka še od doma.

V šolo se vrnejo dijaki zaključnih letnikov (pri nas dijaki 5. letnika in dve dijakinji 4. letnika). Po presoji učiteljskega zbora oz. vodstva se vrnejo tudi tisti dijaki nižjih letnikov, ki potrebujejo dodatno učno pomoč pri utrjevanju učne snovi ali pa doma nimajo ustrezne tehnične podpore.

  1. 5. 2020

V šolo se vrnejo učenci devetih razredov. V šolo pridejo tisti učenci od 4. do 8. razreda, ki niso uspeli doseči  minimalnih standardov znanja. Zanje bo organizirana učna pomoč.

 

RODITELJSKI SESTANKI prek aplikacije ZOOM

V tem tednu (od 11. maja naprej) bomo organizirali roditeljske sestanke prek aplikacije ZOOM. V spodnji tabeli najdete termine roditeljskih sestankov za tiste razrede, ki se bodo v šolo vrnili že v maju.

Vabila nanje vam bodo poslali razredniki. Potrudili se bodo, da vas opremijo z ustreznimi informacijami in potrebnimi navodili glede izvajanja pouka v prostorih šole. Glede na situacijo obstaja možnost, da razredniki odgovorov na vsa vprašanja še ne bodo imeli, posredovali vam jih bodo takoj, ko bo mogoče. Prosimo, da se sestanka zagotovo udeležite.

Razpored roditeljskih sestankov:

1.a Lena Fabbro sreda, 13.5., 17.00

1.b Lucija Florjanc Lukan  sreda, 13.5., 17.00

2.a Andreja Japelj sreda, 13.5., 17.30

2.b Ana Trkov torek, 12.5., 17.00

3.a Eva Divjak torek, 12.5., 17.00

3.b Marjeta Privšek Štoka torek,12.5., 17.00

9.a Jasna Soršak torek, 19.5., 17.00

9.b Jana Dagarin sreda, 20.5., 17.00

 

9992_Sklep RSK za pediatrijo 8. korespondencna seja 30042020