SREDA, 18. 8.

NEMŠČINA

9.00–9.15     oddaja delovnih map in zvezkov

9.15–10.45    pisni izpiti

11.00     ustni zagovori

ČETRTEK, 19. 8.

MATEMATIKA

9.00–9.15     oddaja izdelkov in zvezkov

9.15–11.00     pisni izpiti

PONEDELJEK, 23. 8.

GEOGRAFIJA

9.00–10.30     pisni izpiti

GEODETSKA MERJENJA

11.00     delo po dogovoru z učiteljico

 

III. KEMIJA

9.00–9.15     oddaja zvezkov

9.15–11.00     pisni izpiti

SLOVENŠČINA

9.00–9.15     oddaja zvezkov

9.15–10.45     pisni izpiti

ZGODOVINA UMETNOSTI

9.00–9.15     oddaja zvezkov in izdelkov

9.15–10.45     pisni izpiti

TOREK, 24. 8.

     I.FIZIKA in INFORMATIKA

9.00–9.15.    oddaja zvezkov

9.15–11.00     pisni izpiti

ŠPORTNA VZGOJA

do 10.00     oddaja materialov

SREDA, 25. 8.

ANGLEŠČINA in ODDAJA PROJEKTNIH NALOG

13.00–13.15.    oddaja izdelkov

13.15–14.45.    pisni izpiti

14.45–15.15     ustni zagovori

EVRITMIJA

10.00.    delo po dogovoru z učiteljico

III. PUO – LONČARSTVO

10.00     ustni zagovori