Na Waldorfski šoli teče projekt ERASMUS+ z naslovom »Izpopolnjevanje waldorfskih učiteljev in specialnih pedagogov«  / MOBILITY/

 

V lanskem letu smo se uspešno prijavili na razpis Erasmus+ KA122, z željo pridobiti sredstva za dodatno izpopolnjevanje naših učiteljev in specialnih pedagogov v tujini.  Projekt je bil ustrezno ocenjen in potrjen, dodeljena so nam bila sredstva Erasmus+ za dodatno usposabljanje našega strokovnega kadra v tujini, ki so namenjena vsem enotam zavoda.

 

Erasmus+ je na kratko program, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). Program Erasmus+ spodbuja in finančno podpira evropsko sodelovanje na področju vseh oblik formalnega izobraževanja.

 

Naš projekt »Izpopolnjevanje waldorfskih učiteljev in specialnih pedagogov«, ki se je začel septembra 2021 in se bozaključil marca 2023, naslavlja 3 poglavitne cilje:

  1. Didaktično bolje usposobiti mlade učitelje, pri čemer morajo biti usvojeno znanje, veščine in didaktični materiali neposredno prenosljivi v vsakdanjo delovno prakso.
  2. Bolje dodatno strokovno usposobiti specialne pedagoge na področju inkluzivne komunikacije in krizne pedagogike.
  3. Pridobiti nove digitalne kompetence na področju spletnega poučevanja, pri čemer morajo biti usvojeno znanje, veščine in didaktični materiali neposredno prenosljivi v vsakdanjo delovno prakso.

 

30 udeležencev projekta se bo odpravilo na 7 različnih mobilnosti v tujino, večinoma v Nemčijo. Natančneje so mobilnosti v okviru projekta namenjene specialnim pedagogom in učiteljem spodaj navedenih predmetov:

  • za 6 učiteljev ANG jezika je predvideno 5 dnevno izobraževanje v Nemčiji;
  • za 4 učitelje NEM jezika je predvideno 5 dnevno izobraževanje v Nemčiji;
  • za 4 učitelje IGER / ŠPORTA je predvideno 6 dnevno izobraževanje v Nemčiji;
  • za 2 učitelje LESORESTVA je predvideno 5 dnevno izobraževanje v Nemčiji;
  • za 4 učitelje GLASBE je predvideno 5 dnevno izobraževanje v Nemčiji;
  • za 5 učiteljev na področju spletnega poučevanja je predvideno 5 dnevno izobraževanje;
  • za 5 specialnih pedagogov je predvideno 5 dnevno sledenje na delovnem mestu v Nemčiji.

 

Po opravljenih mobilnostih bomo izvedli še aktivnosti za širjenje rezultatov znotraj in izven organizacije. Pričakujemo, da bodo rezultati projekta – pridobljena nova znanja in izkušnje – povečali kakovost dela učiteljev in specialnih pedagogov, njihov zanos in samozavest pri delu. Pričakovani rezultati projekta so:

– 20 bolje didaktično-metodološko usposobljenih učiteljev različnih predmetov (angleščina, nemščina, igre in šport, lesorestvo, glasba);

– 5 bolje didaktično-metodološko usposobljenih učiteljev z ustreznimi digitalnimi znanji za poučevanje na razdaljo;

– 5 bolje usposobljenih specialnih pedagogov na področju inkluzivne komunikacije in krizne pedagogike, – nova metodološka znanja za uporabo v vsakdanji praksi;

– nov didaktični material za uporabo v vsakdanji praksi;

– nova znanja s področja poučevanja na daljavo;

– učitelji in specialni pedagogi z boljšim znanjem tujega jezika in neprecenljivo mednarodno izkušnjo.

 

Za dodatne informacije v vezi s projektom, se lahko obrnete na  koordinatorko projekta Simono Pajk  Simona.Pajk@waldorf.si