Na spodnji povezavi si lahko (ponovno) ogledate slavnostni koncert ob 20-letnici Waldorfske glasbene šole Ljubljana iz dvorane Slovenske filharmonije, 8. 3. 2024.

20 LET WALDORFSKE GLASBENE ŠOLE LJUBLJANA

Univerzalno glasbeno govorico že od nekdaj razumemo vsi, saj je njeno sporočilo zelo široko in sega globoko v naša čustva in čutenja. Glasba se nas dotakne, nas bogati, nam vliva upanje, daje moč, nas tolaži, nagovarja, spodbuja, razveseljuje in tudi navdihuje.

Waldorfska glasbena šola je del Zavoda Waldorfska šola Ljubljana, ki deluje po posebnih pedagoških načelih Rudolfa Steinerja. Zavod sestavljajo enote waldorfski vrtec, osnovna in srednja šola s podružnicami na Primorskem, v Ajdovščini in Bukovici;  Gorenjskem,  na  Jesenicah, Britofu pri Kranju, v Radovljici in Naklem; v Pomurju v Murski Soboti in na gradu Rakičan;  na Dolenjskem v Šmarjeti in Šmarjeških Toplicah ter  na Savinjskem v Žalcu in Celju.

Glasbena šola ima sedež v Ljubljani na Streliški 12. Smo šola z javno veljavnim programom, ki je vpisana v razvid. 2. aprila 2024 smo se vključili v Zvezo slovenskih glasbenih šol. V tem šolskem letu praznujemo 20. obletnico delovanja, ki smo jo 8. marca proslavili s slavnostnim koncertom v dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji.

Na Waldorfski glasbeni šoli si že od ustanovitve prizadevamo, da glasba ne bi bila le učni predmet, ampak bi prerasla v stanje duha.

Vseskozi se trudimo, da mlademu človeku z razumevanjem celostno prisluhnemo in mu pomagamo razvijati ljubezen do glasbe ter mu omogočimo samoiniciativnost, ustvarjalnost in prožnost v glasbenem izražanju.

V skladu z waldorfsko pedagogiko in njenimi pedagoškimi načeli ter z upoštevanjem  razvoja otroka ustvarjamo pogoje, ki posamezniku omogočajo skladen telesni, duševni in duhovni razvoj s poudarkom na prebujanju, negovanju in razvoju glasbenih potencialov.

Močno se zavedamo, da ima glasbena umetnost pomembno vlogo v razvoju vsakega mladega človeka in lahko vpliva na njegov vsestranski razvoj, zato se v glasbeno šolo lahko brez sprejemnega preizkusa glasbene nadarjenosti vpišejo vsi učenci Waldorfske šole Ljubljana, ki bi se radi srečali z glasbo. Glasbeno šolo tako obiskuje skoraj 40 % naših osnovnošolcev. Vanjo se lahko vključijo tudi učenci s posebnimi potrebami. V teh primerih izvajamo pouk ob upoštevanju njihovih specifik in ga prilagajamo razvojnim danostim in zmožnostim. V glasbeno šolo je trenutno vpisanih 170 učencev, ki jih vodi 20 predanih profesorjev.

Profesorji smo poleg zahtevane strokovne izobrazbe, kot jo imajo profesorji v državnih glasbenih šolah, opravili tudi triletno waldorfsko specializacijo, kar nam omogoča, da pri svojem delu budno opazujemo razvoj otroka in sledimo njegovim zmožnostim dojemanja sveta. Učencem želimo s pedagoško toplino  spodbudno, sproščeno in izkustveno približati glasbene vsebine, da jih lahko doživijo, začutijo in ponotranjijo.

Naša velika prednost je, da je glasbena šola del Waldorfske šole Ljubljana. Ta nam omogoča, da z glasbo znotraj dobro poznanega šolskega okolja, kjer imamo možnosti povezovanja s poukom v osnovni šoli (npr. sodelovanje pri gledaliških predstavah, šolskih praznikih ipd.) vseskozi sodelujemo z razredniki, se z njimi posvetujemo, skupaj opazujemo otroke in jim omogočamo najprimernejše usmeritve. Tako še močneje spodbujamo pripadnost in razvijamo celostno osebnost svojih učencev.

Skladno z razvojem otroka poteka tudi naš program; že v obdobju waldorfske pripravnice (v 2. razredu OŠ) otrokom privzgajamo občutek za ritem in zvok ter oblikovanje fraze in melodije. Predstavimo jim različne instrumente, ki jih lahko spoznajo prek lastne izkušnje.

Ob vpisu v prvi razred glasbene šole (3. razred OŠ) lahko izbirajo med različnimi instrumenti: violina, violončelo, klavir, kitara, kljunasta flavta, prečna flavta, oboa, klarinet, saksofon, harmonika in trobenta. Pouk poteka individualno in skupinsko. Otroci kot obvezni del predmetnika obiskujejo tudi nauk o glasbi, sodelujejo v komornih skupinah in orkestrskih sestavih ter se lahko vključijo v otroški in mladinski pevski zbor. Na začetku spoznavamo naravo instrumenta in s posnemanjem brez not tvorimo melodije. Otroci so nagovorjeni, da improvizirajo in ustvarjajo lastne skladbe. Nadaljnje delo je podprto z metodami in načini waldorfske pedagogike, ki učencem zagotavljajo, da z usvajanjem tehničnih in muzikalnih prvin dosegajo najmanj minimalne standarde znanja splošno veljavnih učnih načrtov. Spodbujamo družinsko muziciranje in učencem omogočamo, da s svojimi prijatelji in sošolci igrajo v komornih skupinah ter orkestrih in se tako medvrstniško še tesneje povezujejo. Profesorji se zavedamo svojega poslanstva, zato znanje in osebne vrednote odgovorno delimo z vsakim, ki se vključi v naš program. Vsa nepozabna doživetja in edinstvene glasbene izkušnje bodo učenci skozi življenje lahko še nadgrajevali in jih učinkovito prenašali iz roda v rod.

Zato jim želimo približati lepoto glasbe in jih podpreti v iskanju njihovega lastnega glasbeno-umetniškega izraza. Otrokom predstavimo različne glasbene zvrsti: od narodne, etno, klasične in filmske glasbe, pa do jazza, improvizacije in ustvarjanja lastne avtorske glasbe. Mladi glasbeniki in njihovi mentorji svoje delo predstavljamo na različnih internih in javnih nastopih, tekmovanjih in prireditvah znotraj šole in zunaj nje. Z uspešnimi nastopi smo glasbeno šolo postavili ob bok drugim in je v toku časa pridobila svoje vidno mesto v slovenskem prostoru ter se širi tudi prek meja naše države.

Večina profesorjev aktivno nastopa in sodeluje v različnih zasedbah, za obogatitev izobraževanja kot del dodatnih učnih vsebin že sedmo leto zapored prostovoljno pripravljamo ciklus koncertov Oder Waldorfske šole. Koncerti potekajo enkrat mesečno in so namenjeni učencem, staršem, sodelavcem in zunanjim obiskovalcem. Kot izvajalci na njih sodelujejo tudi uveljavljeni  umetniki in naši glasbeni prijatelji.

Na obiskih koncertov učenci spoznavajo profesorje tudi kot koncertne glasbenike in se od njih neposredno učijo protokola nastopanja ter se srečajo z vlogo aktivnega poslušalca v njim dobro znani domači dvorani. Naše delo bogati ožji in širši kulturni prostor.

Od začetkov do danes je šola zrasla. Na prehojeno pot se lahko ozremo s ponosom ter s hvaležnostjo ugotovimo, da smo vsa ta leta odlično uresničevali svoje poslanstvo. Šola se je že dodobra zasidrala v naša srca in je postala nepogrešljiv člen pedagoške stroke ter odličen sopotnik pri vsestranskem razvoju otrok.

Skozi dosedanje izkušnje in spoznanja bomo črpali navdih za dobro delo v prihodnje. Vseskozi stremimo in razmišljamo, kako in koliko sebe lahko še damo v zastavljeni program in kje imamo možnosti, da ga še dopolnimo in izboljšamo. Pred nami je čas novih priložnosti in naš jubilej nam je spodbuda za naprej.

Verjamemo, da “v naravi ni nič lepšega in popolnejšega od glasbe. Ona usmerja človeka v globino njegove duše,” kot je zapisal Marij Kogoj.

V svojem imenu in imenu kolektiva Waldorfske glasbene šole vam želim naj vam glasba še naprej vsakodnevno riše nasmehe, lepša življenja, polni srca in bogati dušo!

 

Tanja Babnik