Projekt  “Čezmejno sodelovanje za naš brezmejni potencial – CBC4YOUTH” je prejel EU
sofinanciranje iz Interreg Programa Slovenija Avstrija 2021-2027

NAZIV PROJEKTA: Čezmejno sodelovanje za naš brezmejni potencial – CBC4YOUTH

PARTNERJI V PROJEKTU:

Vodilni partner: Waldorfska šola Ljubljana
Projektni partner 2: Center za socialno delo Gorenjska
Projektni partner 2: Mag. Liegl & Maric, MSc Psychosoziale Betreuung OG
Projektni partner 4: Waldorf-Schul-Verein Kärnten

KRATEK OPIS:
Cilj projekta je izboljšati usklajevanje in sodelovanje med institucijami za krepitev duševnega zdravja
otrok in mladostnikov v Sloveniji in Avstriji ter omogočiti mreženje strokovnjakov na tem področju. V
okviru formalizirane delovne skupine sestavljene iz strokovnjakov programskega območja bo
oblikovana Strategija za sistemske spremembe pri obravnavi duševnega zdravja mladih v šolskem
sistemu. Projekt s tem neposredno prispeva k cilju 3.1 Interreg Programa Slovenija Avstrija 2021-
2027.

 

REZULTATI:
Rezultat izvedbe projekta bo:
– Toolbox Duško: zbirka praktičnih vsebin za naslovitev in krepitev duševnega zdravja otrok in
mladine, oblikovan na podlagi čezmejnega in medsektorskega sodelovanja.
– Strategija za sistemske spremembe pri obravnavi duševnega zdravja mladih v šolskem
sistemu, ki podrobno opisuje trenutne pomanjkljivosti, opredeljuje okvirne pogoje, ki jih je
treba vzpostaviti, rešitve, ki jih je treba izvajati, znanja, ki jih je treba razvijati, in veščine,
potrebne za vključevanje novega pristopa naslavljanja tozadevne tematike v šolski sistem.

ZEČETEK PROJEKTA: 1.12.2023
KONEC PROJEKTA: 30.11.2025
PREDVIDENA SKUPNA FINANČNA VREDNOST CELOTNEGA PROJEKTA: 628.873,39 EUR
PREDVIDENA VIŠINA FINANCIRANJA CELOTNEGA PROJEKTA: 503.098,71 EUR

So-financiranje glede na posamezne projektne partnerje:
– Waldorfska šola Ljubljana 208.558,56 EUR
– Center za socialno delo Gorenjska 67.200,00 EUR
– Mag. Liegl & Maric, MSc Psychosoziale Betreuung OG 136.035,51 EUR
– Waldorf-Schul-Verein Kärnten 91.304,64 EUR