IŠČIMO LJUBEZEN DO ŽIVLJENJA

Projektni partnerji Waldorfska šola Ljubljana, Liegl & Maric, Center za socialno delo Gorenjska in Waldorfska šola Celovec smo v sklopu projekta CBC4YOUTH, ki je financiran s strani Interrega, v petek, 17. 5. 2024, v Celovcu organizirali posvet na temo duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Na posvet so bili vabljeni strokovnjaki obeh držav, ki delujejo na tematskem področju dela. Namen posveta je bil prepoznati izzive, s katerimi se srečujejo otroci in mladostniki, starši, učitelji, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci, ter poiskati rešitve, ki bodo v podporo pri soočanju s temi izzivi tako v šolskem in strokovnem kot tudi družinskem okolju.

Uvodno sta publiko nagovorila Mag. Corina Herzele predstavnica avstrijske deželne vlade, ki nam je pojasnila delovanje Sektorja za pomoč otrokom in mladostnikom in dr. Radivoje Pribaković Brinovec, vodja Nacionalnega programa duševnega zdravja – MIRA (NIJZ), katerega prioritete so ozaveščanje in preprečevanje duševnih motenj in krepitev mreže služb na področju krepitve duševnega zdravja. V nadaljevanju nam je dr. Rudolf Winkler, nevropsihiater, ki ima dolgoletne izkušnje dela z najbolj ranljivo populacijo otrok in mladostnikov, predstavil glavne ugotovitve o motnjah pozornosti. Povedal je, da je diagnoza ADHD ena najpogostejših motenj pri otrocih in mladostnikih. Ti imajo pogosto težave na šolskem področju, a ne zaradi slabših intelektualnih sposobnosti, temveč zato, ker svojega potenciala ne zmorejo v popolnosti izkoristiti, saj jih okolica pogosto ne razume. Zaradi tega, meni, da je potrebno ozaveščanje družbe in strokovnih delavcev za boljše razumevanje te diagnoze. Ker se njihove težave nadaljujejo tudi kasneje, v odraslo dobo in pomembno vplivajo tudi na njihovo vključevanje v družbo, meni, da je prav zgodnje prepoznavanje težav in vsa ustrezna pomoč in podpora ključna.

V nadaljevanju je sledila okrogla miza, kjer so sodelovali različni strokovnjaki, ki so spregovorili o izzivih s katerimi se srečujemo na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Ugotovili smo, da se otroci in mladostniki tako na slovenski kot avstrijski strani soočajo z različnimi težavami v duševnem zdravju, zato je pomembno sodelovanje med različnimi institucijami, saj pomoč in podpora zgolj iz enega področja ni zadostna, da bi probleme lahko rešili. Prispodoba ribe, ki plava v umazani vodi (nezdravo okolje) in jo nato različni strokovnjaki, vsak ekspert le za svoje področje, »vzamejo iz vode«, da bi ji nudili pomoč in se pri tem ne ukvarjajo s celotnim (nezdravim) okoljem, je izzvala kritičen pogled na trenutne sistemske rešitve.

Na okrogli mizi so strokovnjaki poudarili, da ne smemo pozabiti, da je tudi staršem potrebno nuditi podporo pri vzgoji. Vzgoja pa ne poteka le v domačem okolju, saj otroci veliko svojega časa preživijo v šoli. Pomembno je, da se zavedamo, da šola ni le prostor za pridobivanje znanja, temveč tudi prostor za razvoj kompetenc, kritičnega razmišljanja, spodbujati mora izoblikovanje osebnosti, učenje odnosov, empatije, v šoli se oblikuje skupnost s tem pa se učenci učijo medsebojnega sodelovanja in prilagajanja, kako rešiti konflikt, idr. Udeleženci posveta so poudarili, da v šoli manjka priložnosti za druženje in povezovanje, vsebin, ki bi vključevale umetnost in gibanje ter povezovanje z naravo. Na vseh področjih dela z otroci in mladostniki, pa tudi v domačem okolju je pomembno, da jim damo občutek vrednosti.

Ko se pogovarjamo o različnih vplivih na duševno zdravje otrok in mladostnikov, so v ospredju tematike škodljivega vpliva socialnih omrežij na mlade. Socialna omrežja spodbujajo, da se odmikamo od vrednot, ki so vezane na vsebino in se ukvarjamo zgolj z videzom, zgubi se stik z realnostjo. Socialna omrežja tako generirajo veliko tekmovalnost med otroci in mladostniki, ki veča negotovost posameznikov. Digitalizacija poteka prehitro, brez da bi se vsi mi sploh zavedali, kakšne posledice prinaša. Zato je pomembno, da o tem ozaveščamo in otroke učimo o varni rabi interneta, potreben pa bi bil tudi razmislek o omejitvah rabe socialnih omrežij do določene starosti.

Vzpostaviti moramo človečnost v odnosih in upočasniti tempo življenja. Večkrat se opomnimo, kako čudovit je svet okoli nas. Otroke je potrebno povezati s svetom in naravo, ter vsem lepim, kar nas obdaja.

‘’Bodimo radovedni in se zaljubimo v življenje samo’’ je bila glavna misel posveta.