VABIMO K VPISU V 1. RAZRED

OSNOVNE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

Starši naj k pisni prijavi priložijo:

  • otrokove rojstne podatke
  • življenjepis otroka
  • razloge za vpis v waldorfsko šolo
  • kontaktni naslov

Prijave za vpis pošljite priporočeno do 4. 2. 2019 na naslov:

Waldorfska šola Ljubljana

Streliška 12

1000 Ljubljana

Dodatne informacije dobite po telefonu 01 434 55 70.

 

K vpisu vabijo tudi naše enote v Ajdovščini, Naklem in Žalcu.

Ajdovščina:Waldorfska šola Ajdovščina, Ul. 5. maja 6, 5270 Ajdovščina; 040 153 544

Naklo: Waldorfska šola Ljubljana, OE Gorenjska, Glavna c. 13, 4202 Naklo; 041 415 726

Žalec: Waldorfska šola Savinja, Ul. Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec; 03 777 30 21