VABIMO K INFORMATIVNEMU VPISU V 1. RAZRED

OSNOVNE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

Starši naj k pisni prijavi priložijo:

otrokove rojstne podatke
življenjepis otroka
razloge za vpis v waldorfsko šolo
kontaktni naslov
Prijave za vpis pošljite do 5. 10. 2020 priporočeno na naslov:

Waldorfska šola Ljubljana

Streliška 12

1000 Ljubljana

Dodatne informacije dobite po telefonu 01 434 55 70.

K vpisu vabijo tudi naše enote v Ajdovščini, Naklem in Žalcu.

Ajdovščina:Waldorfska šola Ajdovščina, Ul. 5. maja 6, 5270 Ajdovščina; 040 153 544

Naklo: Waldorfska šola Ljubljana, OE Gorenjska, Glavna c. 13, 4202 Naklo; 041 415 726

Žalec: Waldorfska šola Savinja, Ul. Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec; 03 777 30 21

Pomurje: Waldorfska šola Ljubljana, Streliška 12, 1000 Ljubljana; 01 434 55 70

Starši prijavljenih otrok bodo povabljeni na predstavitev programa in dela, otroci pa na igralna srečanja.

Vpis v Waldorfsko šolo 2021-22 priloga