Zaključni izlet prvega in drugega razreda Waldorfske šole Ljubljana v Mostec.
Junij 2005

Bine Zagorc