Ob dvajseti obletnici Waldorfske šole Ljubljana.

Prvi del. Ogled 2. dela

montaža: G. Bajt