Šola v naravi 4. razreda v Adlešičih.

Montaža: G. Bajt