ŽIVA LINIJA: umetnost mišljenja preko risanja
THE LIVING LINE: thinking through drawing

Septrember 2014

Režija: Gregor Bajt
Klavirska glasba: Andrej Ožbalt
Evritmijski ples: Natalija Petrovič (z dijaki 2. letnika)
Risanje form in kolebnica: 7. razred
Ristanc: 3. razred
Filmska glasba: Gran Budapest Hotel

Idejni vodja: David L. Brierley