Pod mentorstvom ge. Lazar so učenci in starši WŠL spletli šal za našo platano.
November 2015