Projekt Connect Slovenia – postani aktiven državljan sveta pod okriljem Zveze, zavoda za razvoj Waldorfskih šol in vrtcev je prejel priznanje za najboljši projekt na področju aktivne participacije mladih. Na razpisu je sodelovalo 280 projektov.

Programi EU na področju mladine vse bolj spodbujajo aktivno participacijo mladih v projektih od snovanja do evalvacije. Program Erasmus+ spodbuja organizacije, da ob načrtovanju projektov razmislijo, kako lahko projekt izpeljejo mladi in jih vključijo tako v pisanje prijavnice kot tudi v izvedbo in evalvacijo projekta.

Projekt Connect Slovenia je bil zasnovan od začetka do konca s strani mladih samih in na ta način okrepil tako mlade, ki so ga pripravili in ob tem spoznavali program Erazmus+: Mladi v akciji, kot tudi mlade iz vključenih organizacij. Poleg tega, da so projekt pripravili, izpeljali in evalvirali mladi sami, je imel projekt tudi izjemen vpliv na lokalno raven. Organizaciji priznanje izročamo z največjim veseljem in vsem sodelujočim čestitamo za njihovo predano in kakovostno delo ter izjemno izpeljan projekt.