VABIMO K INFORMATIVNEMU VPISU V 1. RAZRED

OSNOVNE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

Starši naj k pisni prijavi priložijo:

  • otrokove rojstne podatke
  • življenjepis otroka
  • razloge za vpis v waldorfsko šolo
  • kontaktni naslov (elektronski naslov, telefonsko številko)

Prijave za vpis pošljite do 4. 10. 2021 priporočeno na naslov:

Waldorfska šola Ljubljana

Streliška 12

1000 Ljubljana

Dodatne informacije dobite po telefonu 01 434 55 70 ali: vpisios@waldorf.si

K vpisu vabijo tudi naše enote v Ajdovščini, Naklem in Žalcu in Pomurju.

Ajdovščina: Waldorfska šola Ajdovščina, Ul. 5. maja 6, 5270 Ajdovščina; 040 153 544, tajnistvo.wsprimorska@waldorf.si

Naklo: Waldorfska šola Ljubljana, OE Gorenjska, Glavna c. 13, 4202 Naklo; 041 415 726, gorenjska@waldorf.si

Žalec: Waldorfska šola Savinja, Ul. Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec; 03 777 30 21, jerneja.kolar@waldorf-savinja.si

Pomurje: Waldorfska šola Pomurje, dvorec Rakičan, Lendavska ulica 28, Murska Sobota; 041 266 319, pomurje.sola@waldorf.si

Starši prijavljenih otrok bodo povabljeni na predstavitev programa in dela, otroci pa na igralna srečanja.

Vabilo k informativnemu vpisu v 1. razred za šol.leto 2022/23