Zadnji koncert iz letošnjega cikla Oder waldorfske šole Ljubljana.
Kvartet klarinetov Accentus iz Akademije za glasbo Ljubljana, pod mentorstvom prof. Jožeta Kotarja.
7. 6. 2022

Lara Ramšak,
Nina Tomič,
Jan Ulagan
Benjamin Burger

Dvorana Waldorfske šole Ljubljana

Program:
W. A. Mozart, trans. Sylvie Hue: Kvartet v F – duru, K370
1. Allegro
2. Adagio
3. Allegro

L. Firšt: Preludij in 4 plesi za kvartet klarinetov
1. Preludij
2. Tango
3. Sarabande
4. Samba
5. Gigue

G. G. Janos: 4 romantični plesi
1. Allegretto con leggerezza
2. Presto
3. Andante
4. Animato

H. Wilberny: Ulla in Africa

Paul Nagle & Bill Holcombe: That’s a Plenty